_Sijoittajat
Avidly sijoituskohteena

Avidly sijoituskohteena

Avidly lyhyesti

Avidly on johtava markkinointiteknologia-alan palveluntarjoaja, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia digitaalisia markkinoinnin ja myynnin palveluja ja ratkaisuja asiakkailleen. Asiakaskokemus, data ja teknologia kietoutuvat tiiviisti yhteen Avidlyn vaikuttavuushakuisessa kasvustrategiassa. 

Mitä on markkinointiteknologia eli martech?

Martechissa on nimensä mukaisesti kyse markkinoinnin ja teknologian yhdistämisestä. Kaikki digitaalisen markkinoinnin  parissa työskentelevät ovat tekemisissä martechin kanssa, koska kaikki digitaalinen perustuu teknologiaan. Martech viittaa erityisesti teknologisiin tai digitaalisiin ratkaisuihin, joita käytetään markkinoinnin suunnitteluun, toteutukseen ja mittaamiseen markkinoinnin tavoitteiden saavuttamiseksi. Martech kattaa mainonnan, myynninedistämisen, sisällön, kokemuksen, vuorovaikutuksen, myynnin, datan ja tiedonhallinnan (vapaa käännös lähteestä Martechtoday.com).

Avidlyssa haluamme lisätä myös strategian tähän luetteloon. Strategia ja strateginen ajattelu ovat välttämättömiä, jotta ymmärrämme asiakkaidemme liiketoimintastrategioita ja pystymme luomaan niiden pohjalta toteutettavissa olevia ja toimivia asiakaskokemusstrategioita. 

Toimimme kumppanina eri aloilla toimiville yrityksille, joiden koko vaihtelee start-upeista suuriin kansainvälisiin yrityksiin. Asiakkaamme haluavat, eri lähtökohdistaan huolimatta,  aina erinomaista luovaa osaamista, teknologiaosaamista ja kumppanin maailmanlaajuista toimintakykyä, jotka auttavat heitä saavuttamaan omat tavoitteensa. Samalla yritykset yleensä kamppailevat markkinointiteknologioiden tehokkaan hallinnan kanssa, jolloin niiden kasvupotentiaali jää hyödyntämättä. Avidlyn strategia on suunniteltu vastaamaan näihin tarpeisiin. Tarjoamme asiakkaillemme erottuvia, luovia ratkaisuja, joiden ytimessä on kykymme tuottaa erilaisia teknologiaratkaisuja.

Avidlyn strategia

Kiteytetty vaikuttavuuslähtöinen kasvustrategiamme yhdistää luovuuden teknologiaan, kannattavuuden kestävään liiketoimintaan ja, ennen kaikkea, myynnin markkinointiin. Nämä kaikki yhdessä toimivat tuloshakuisena alustana asiakkaidemme kasvulle.

Strategiaamme ja siihen liittyviä tavoitteita käsitellään tarkemmin täällä. Strategiasivulta löytyy myös videot liiketoimintamme kannalta tärkeistä  strategisista teemoista.

Miksi sijoittaa Avidlyyn?

Markkinoinnin, myynnin ja teknologiat yhdistävä toimintatapamme uudistaa alamme vakiintuneita ajattelu- ja toimintatapoja. Tämän vuoksi meitä voi pitää alamme disruptoijana, joka muuttaa toimintamalleja ja luo uusia kasvumahdollisuuksia. 

Sijoitustarinan keskeiset kohdat:

  • Ainutlaatuinen liiketoimintamalli markkinointiteknologia-alan kokonaisvaltaisena palveluntarjoajana, joka pyrkii saamaan aikaan myönteistä muutosta liiketoimintaa uudistamalla. 
  • Teknologiajohtaja, jolla on syvällistä Hubspot-osaamista.
    • Yksi HubSpotin suurimmista ja korkeimman Elite-tason kumppaneista maailmassa.
  • Toimialan trendit ja megatrendit tukevat kasvua. Kasvumahdollisuuksia lisäksi markkinoiden laajentamisessa, palvelujen laajentamisessa ja asiakaskunnan kasvattamisessa/asiakkuuksien syventämisessä.
  • Vahva osaaminen kaikilla martechin osa-alueilla sekä kansainvälistä osaamista. 
  • Kokenut ja sitoutunut johtoryhmä. 
  • Kunnianhimoiset kasvu- ja kannattavuustavoitteet sekä selkeä etenemissuunnitelma niiden saavuttamiseksi.
  • Hyvä taloudellinen asema ja sitoutuneet omistajat, jotka tukevat vaikuttavuushakuista kasvustrategiaamme. 

Taloudellisia tavoitteita ja aikaisempaa taloudellista kehitystä on kuvattu kohdassa Taloudellinen tieto

Avidlyn purpose, missio, visio ja asiakaslupaus

Osana strategiaprosessiamme olemme määrittäneet Avidlyn tarkoituksen (purpose),  tehtävän (missio), päämäärän (vision) ja asiakaslupauksen (customer promise) seuraavasti:

Purpose: Saamme aikaan myönteistä muutosta liiketoimintaa uudistamalla

Missio: Räätälöimme vaikuttavia ratkaisuja, jotka auttavat yrityksiä kasvamaan.

Visio:
Maailmanlaajuisesti tunnistettu ja pidetyin digitaalisen markkinoinnin ja myynnin kumppani, joka tunnetaan luomistamme vaikutuksista.

Asiakaslupaus: Luomme vaikuttavia ratkaisuja, jotka auttavat yrityksiä kasvamaan