_Sijoittajat

Palvelumme

Vaikuttavia ratkaisuja, jotka auttavat yrityksiä kasvamaan

Avidly on martech-alan palveluntarjoaja, joka yhdistää sujuvasti markkinoinnin ja teknologiat kattamaan asiakaskokemuksen kaikki ulottuvuudet. Autamme asiakkaitamme saamaan kilpailuetua ja kasvattamaan liiketoimintansa vaikuttavuutta.

Offering pic 1

Avidlyllä tuloshakuinen ja tietoon pohjautuva myynti, markkinointi, teknologia ja seikkailunhaluinen luova suunnittelu toimivat kaikki yhteistyössä uusien tai paranneltujen tuotteiden, palvelujen ja toimintamallien luomiseksi. Teknologia vaatii sisältöä, sisältö tarvitsee tarinoita ja ihmiset luovat tarinoita.

Me avidlylaiset

 • haastamme nykyhetken ja tähtäämme sen rajoitteita kauemmas.
 • ratkaisemme liiketoiminnan ongelmia määrätietoisella luovuudella.
 • perustamme ratkaisumme tietoon (dataan) ja syvään ymmärrykseen asioista
 • ylistämme monipuolisia lähestymistapoja.
 • omaksumme teknologiaa innokkaasti.
 • saamme asioita tapahtumaan.
 • keskitymme vaikutukseen.
 • luomme kasvua.

Kokonaisvaltaiset palvelut ja ratkaisut

Offering pic 2-2

Avidlyn Markkinointipalvelut edustavat luovaa tarinankerrontaa, tulospohjaista markkinointia ja globaalia brändinrakennusta asiakasta parhaiten palvelevassa laajuudessa. Samanaikaisesti Inbound-markkinointimme edustaa maailmanluokan digitaalisen markkinoinnin, myynnin ja teknologian osaamista. Digitaalisen muutoksen ja teknologiaosaamisen kasvavan kysynnän myötä näiden palveluiden yhdistelmä muodostaa kiinnostavan uuden kokonaisuuden asiakkaille.

Avidly luopuu erikseen raportoitavista Markkinointipalvelut ja Inbound-markkinointi -segmenteistä, ja raportoi 1.1.2021 alkavalta tilikaudelta liiketoimintansa jaoteltuna kahteen maantieteelliseen segmenttiin, jotka ovat Suomi ja Muut maat.

Kilpailuetumme

 • Ketterä toimintamalli, joka yhdistää teknologisen asiantuntemuksen vauhdittamaa luovuutta ja myyntituloksia maailmanlaajuisesti.
 • Ainutlaatuinen osaamispoolimme.
 • HubSpot-asiantuntemus.
 • Itsenäisesti hankittu kokemus oman myynti- ja markkinointimallimme luomisesta ja kehittämisestä.
 • Kansainvälinen kattavuus, toimistoja viidessä maassa. Lisäksi Pohjoismaat ovat hyvä lähtökohta martech palveluntarjoajille, sillä ihmisten ja martech-alustojen välinen suhdeluku on maailman paras.
 • Johto, jolla on kokemusta ja mainetta kansainvälisten palveluyritysten rakentamisesta.