← Avidly sijoituskohteena

Toimintaympäristömme

Työn ja asiantuntijapalveluiden maailma on keskellä suurta muutosta. Martech-markkinan nopea kasvu sekä HubSpotin kasvu heijastuvat suoraan liiketoimintaamme.

Liiketoimintaamme vaikuttavat ulkoiset kasvuajurit.

Työn ja asiantuntijapalveluiden maailma on keskellä suurta muutosta. Muun muassa digitalisaatio, asiakaskokemus, teknologian kehitys, inhimillisyys, sukupuolten tasa-arvo, kestävä kehitys, asiakasaktivismi, personointi, data ja automaatio muuttavat maailmaa ympärillämme ja luovat samalla valtavan määrän mahdollisuuksia.

Martech-markkinan nopea kasvu sekä HubSpotin kasvu heijastuvat suoraan liiketoimintaamme. Molemmista teemoista keskustellaan strategia-aamumme webcastissa

Market environment pic 1

22Utmaning att förmedla vikten av kvalitativ marknadsföring internt22

Liiketoimintaamme muokkaavat megatrendit.

Tärkeimmät toimintaympäristöömme vaikuttavat ja meille uusia kasvumahdollisuuksia luovat megatrendit ovat:

  • Teknologinen ja digitaalinen muutos 
  • Kestävä kehitys 
  • Ekosysteemiajattelu ja 
  • Elämystalous
Megatrendi 1

Teknologinen ja digitaalinen muutos

Teknologinen muutos muuttaa työskentelytapamme ja työmme sisällön. Tekoäly, robotiikka, automaatio ja tiedon/datan kasvava merkitys tekevät muutoksesta nopean ja vaikeasti ennustettavan. Kaikki, mikä on mahdollista automatisoida, tullaan automatisoimaan. Työn arvo tullaan määrittelemään uudelleen. 

Jatkuvasti kasvava erilaisten markkinointiteknologioiden määrä muuttaa toimialaamme. Meidän tulee ymmärtää sekä näitä teknologioita että asiakkaidemme liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti, jotta voimme yhdistää ja valjastaa ne asiakkaillemme uusia tuotteita, palveluja tai toimintamalleja luoviksi, konkreettisia vaikutuksia aikaansaaviksi palveluiksi.

Avidlyn fokuksessa tulevaisuudessa
  • Kokonaisvaltainen teknologiaosaaminen  
  • Verkostoihin perustuvat ketterät, mukautuvat ja älykkäät toimintamallit
MEGATRENDI 2

Kestävä kehitys

Maailma on dramaattisen muutoksen edessä  kaikkien ekologisten ongelmien myötä.  Tarkoituksellisuuden ja vaikuttavuuden kasvava kysyntä nousee tarpeesta muuttaa tapaamme elää maapallolla. 

Kestävä kasvu ja tiedostava kapitalismi ovat uusia, suosiota saavia käsitteitä.  Ihmiset vaativat yrityksiltä, että voiton tavoittelun lisäksi ne myös kehittävät vahvaa ja merkityksellistä tarjontaa. Lisäksi lähes kaikilla brändin vahvuutta arvioivilla mittareilla tutkittuna asiakkaat haluavat todennäköisemmin kokeilla, pysyä uskollisina, maksaa enemmän ja toimia sellaisten brändien puolestapuhujina, jotka tekevät aidosti hyvää ja panostavat kestävään kehitykseen huomioimalla sekä ihmiset, voiton että planeetan. Tämä saa yritykset määrittämään itselleen muitakin keskeisiä tavoitteita kuin pelkän voiton tekemisen. 

Avidlyn fokuksessa tulevaisuudessa
  • Keskittyminen vaikuttavuushakuiseen kasvuun
  • Tarkoituksellisuus ja kannattava liiketoiminta yhdistettynä
MEGATRENDI 3

Ekosysteemi-
ajattelu

Verkostoilla ja vuorovaikutuksella on tulevaisuudessa yhä suurempi vaikutus, sillä verkostoituminen ja uusien verkostojen luominen on yrityksille välttämätöntä. Verkostot ajavat kehitystä eteenpäin – olivat ne sitten yhteistyökumppanien välillä tai yrityksen sisällä. Vanhat hierarkkiset organisaatiot katoavat, ja ne korvataan itseohjautuvilla työntekijöillä ja tiimeillä. Myös yrityksen verkostossa olevien yhteistyökumppaneiden määrä kasvaa ja myötävaikuttaa tulevaan kasvuun .

Avidlyn fokuksessa tulevaisuudessa
  • Verkostomallien rakentaminen
MEGATRENDI 4

Elämystalous

Elämystalous on määritetty taloudeksi, jossa monia tuotteita ja palveluja myydään korostamalla vaikutusta, joka niillä voi olla ihmisten elämään. Elämykset ovat oma kategoriansa, aivan kuten tuotteet ja palvelut. Asiakaskokemuksesta tulee tärkeä tekijä brändäyksen, markkinoinnin, myynnin ja palvelun ohella, minkä vuoksi brändikokemuksien tärkeys kasvaa.

Avidlyn fokuksessa tulevaisuudessa
  • Asiakkaiden luottamuksen voittaminen upeiden ja kokonaisvaltaisten asiakaskokemusten avulla

Päivitetty viimeksi
2. maaliskuuta, 2021

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.