_Sijoittajat
Hyväksytty neuvonantaja

Hyväksytty neuvonantaja

Helsingin pörssin ylläpitämällä Nasdaq First North Growth -markkinapaikalla tulee olla Hyväksytty neuvonantaja (certified advisor, CA). Hyväksytty neuvonantaja varmistaa, että yhtiö täyttää kauppapaikan vaatimukset ja kulloinkin voimassa olevat velvoitteet. Hyväksytty neuvonantaja tarkastaa Yhtiön hallituksen kokousten pöytäkirjat sekä Yhtiön tekemät Yhtiötiedotteet sekä tarpeen vaatiessa muilla keinoin varmistaa, että yhtiö täyttää sille asetetut Helsingin pörssin Nasdaq First North Growth -markkinapaikan edellytykset. 

Avidly Oyj:n Hyväksytty neuvonantaja on Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 612 9670.