_Sijoittajat
Sisäpiiri

Sisäpiiri

Avidly Oyj noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta, jota on täydennetty yhtiön sisäisillä sisäpiiriohjeilla.

Liiketoimien ilmoitusvelvollisuus

Avidly Oyj on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU), N:o 596/2014,”MAR”)  mukaisesti, että ilmoitusvelvollisia liiketoimistaan yhtiön rahoitusvälineillä ovat yhtiön johtohenkilöt, mukaan lukien heidän lähipiirinsä.

Avidly Oyj:n johtohenkilöihin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja.

Avidly Oyj julkaisee kaikki johtohenkilöiden liiketoimet yhtiötiedotteella Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti. Tiedotteet ovat nähtävillä täällä

Suljettu ikkuna

Avidly Oyj:n suljettu ikkuna on kestoltaan 30 päivää ja se päättyy osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstietojen julkistamiseen. Suljetun ikkunan aikana Avidly Oyj:n ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt ja tietyt yhtiön määrittelemät muut henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä. Suljetut ikkunat näet sijoittajakalenterista