_Sijoittajat
Tilintarkastus

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan, jonka toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä tilintarkastaja antaa osakkeenomistajille tilintarkastuskertomuksen.

Lakisääteisen tilintarkastuksen tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilintarkastuksen avulla osakkeenomistajat saavat riippumattoman lausunnon siitä, miten yhtiön kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto on hoidettu. 
 
Tilintarkastaja käy yleensä läpi yhtiön hallinnon, kirjanpidon, palkkahallinnon ja muut tarvittavat tarkastuskohteet 3-4 kertaa vuodessa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 1.4.2020 KHT Jari Paloniemi ja varatilintarkastajaksi KHT Veikko Terho.

 

Hallinnointi >>