← HALLINNOINTI

Yhtiöjärjestys

Avidly Oyj:n kaupparekisteriin 12.9.2018 merkitty yhtiöjärjestys on seuraava:

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Avidly Oyj, ruotsiksi Avidly Abp, englanniksi Avidly Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2§ Toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa joko itse tai tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kautta markkinointiviestinnän palveluita, julkaisutoimintaa, kustantamista, myyntiä, markkinointia ja jakelua, muuta tiedonvälitystä, konsultointia, viihdealan toimintaa sekä näihin liittyvää teollista ja kaupallista liiketoimintaa. Lisäksi yhtiö voi ostaa, myydä, vuokrata ja pitää hallinnassaan arvopapereita, kiinteistöjä ja muuta omaisuutta.

3§ Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä:

  1. joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon,
  2. jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon, tai
  3. jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi.

4§ Hallitus

Yhtiön hallituksessa on vähintään kolme ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5§ Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja.

6§ Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä sekä toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin.

7§ Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja sekä yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä varatilintarkastaja.

8 § Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokoukseen osallistuminen

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla noudattaen muutoin osakeyhtiölain määräyksiä kokouskutsusta. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun myös muulla tavalla.

Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiökokoukseen yhtiön hallitukselle viimeistään hallituksen määräämänä ajankohtana, jota ei saa asettaa aikaisemmaksi kuin kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.

Tieto ilmoittautumisvelvollisuudesta annetaan kokouskutsussa.

Päivitetty viimeksi
2. maaliskuuta, 2021

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.