_Sijoittajat

Analyytikkoseuranta

Avidly Oyj:n osake on Osakeanalyytikkoyhtiö Inderes Oy:n seurannassa. Yhteystiedot:

Inderes
Antti Luiro, analyytikko
+358 50 571 4893
 antti.luiro@inderes.fi

Yllä olevat tiedot on tarkoitettu vain tiedonsaantia varten.

Avidly ei tarjoa taloudellista tai muuta neuvonantoa. Avidly ei ole vahvistanut eikä se tue mitään analyytikkojen esittämiä näkemyksiä eikä ota vastuuta analyytikkojen tuottamasta tai heidän internetsivuiltaan löytyvästä tiedosta. Jokaisen sijoittajan on tehtävä omat päätöksensä arvioidessaan tällä sivustolla sekä analyytikoiden sivustolla esitettyjä tietoja. Suositamme taloudellisen neuvonantajan puoleen kääntymistä ennen minkään taloudellisten päätösten tekemistä.