Avidly Oyj:n merkintäoikeusanti – tärkeää tietoa

Pääsyä tähän osaan Avidly Oyj:n (”Avidly” tai ”Yhtiö”) verkkosivuista on rajoitettu voimassa olevien säännösten mukaisesti. Lue alla olevat tiedot huolellisesti. Nämä tiedot on tarkoitettu ainoastaan Suomessa asuville ja tällä hetkellä oleville henkilöille sekä muille sallituille henkilöille, jotka asuvat ja ovat tällä hetkellä muualla kuin Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa.

Vastuuvapauslauseke

Näiltä verkkosivustoilta löytyviä tietoja ja asiakirjoja ei saa julkistaa, levittää, jakaa tai luovuttaa, kokonaan tai osittain, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa, Yhdysvalloissa tai muilla sellaisilla alueilla, joilla jakelu olisi sovellettavan lainsäädännön tai määräysten vastaista. Näiltä verkkosivustoilta löytyvät tiedot ja asiakirjat eivät muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia Avidlyn osakkeita tai muita arvopapereita Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa tai muilla sellaisilla alueilla, joilla tämä saattaisi johtaa sovellettavien lakien tai määräysten rikkomiseen.

Näillä verkkosivustoilla mainittuja Avidlyn liikkeeseen laskemia osakkeita, merkintäoikeuksia tai maksettuja merkittyjä osakkeita (”Arvopaperit”) ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen, ”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään muun Yhdysvaltain osavaltion tai alueen lainsäädännön mukaisesti eikä Arvopapereita saa tarjota, merkitä, hyödyntää, pantata, myydä, jälleenmyydä, toimittaa tai siirtää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin tai  yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain soveltuvan rekisteröintipoikkeuksen ja relevantin Yhdysvaltain osavaltion tai alueen lainsäädännön puitteissa.

Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Australian, Etelä-Afrikan, Hongkongin, Japanin, Kanadan, Singaporen tai Uuden-Seelannin soveltuvien lakien mukaisesti. Tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä henkilöille, joiden rekisteröity osoite on Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Uudessa-Seelannissa tai jotka asuvat tai oleskelevat Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Uudessa-Seelannissa, eikä tällaisten henkilöiden lukuun tai hyväksi. Yhtiö ei tarjoa Arvopapereita yleisölle Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Uudessa-Seelannissa.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tietoja saadaan jakaa ja osoittaa vain (a) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19 (1) artiklan piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksista tai (b) Määräyksen 49 (2) (a)-(d) artiklan piiriin kuuluville yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille artiklan 49(1) piiriin kuuluville henkilöille, joille ne voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “Relevantit henkilöt”). Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia näiden tietojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön. Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen käyttö voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettuja saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Suomen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, että heihin sovellettavat paikalliset lait tai määräykset eivät kiellä tai rajoita näille verkkosivuille siirtymistä tai edellytä rekisteröintiä tai hyväksyntää arvopapereiden hankintaa varten. Mitään tällaista rekisteröintiä tai hyväksyntää ei ole haettu eikä myönnetty Suomen ulkopuolella. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, mikäli joku henkilö rikkoo sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Painamalla alla olevaa “Vahvistan” -linkkiä vahvistan, että:

 1. olen soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti oikeutettu vastaanottamaan seuraavilla sivuilla olevan tiedon;
 2. en ole Australian, Etelä-Afrikan, Hongkongin, Japanin, Kanadan, Singaporen, Uuden-Seelannin tai Yhdysvaltojen kansalainen enkä oleskele tällä hetkellä näissä maissa tai millään muulla alueella, jossa näiden materiaalien levittäminen tai saatavilla olo olisi lainvastaista;
 3. asun ja oleskelen tällä hetkellä (a) Suomessa tai (b) Suomen ja kunkin edellä kohdassa (2.) mainitun maan ulkopuolella ja minulla on oikeus tutustua tällä verkkosivulla oleviin tietoihin ja asiakirjoihin ilman, että minuun kohdistuu oikeudellisia rajoituksia ja ilman että tämä edellyttäisi Yhtiön puolelta lisätoimenpiteitä;
 4. olen lukenut ja ymmärtänyt edellä mainitut ohjeet sekä rajoitukset ja suostun toimimaan niiden mukaisesti.
Osakkeet

Avidlyn osakeanti 2020

Merkintäaika alkaa 22.5.2020 klo 9:30 Suomen aikaa ja päättyy 5.6.2020 klo 16:30 Suomen aikaa.

Katse huomiseen

Avidly on yksi Suomen suurimmista markkinoinnin palvelutoimistoista ja Pohjoismaiden johtava HubSpot-teknologiaan perustuvia markkinoinnin automaatiopalveluita (Inbound) tarjoava yhtiö. Yhtiön palvelut kattavat kokonaisvaltaisesti keskisuurten ja suurten yritysten sekä julkisen hallinnon markkinoinnin, mainonnan, viestinnän, ja myynnin asiantuntijapalvelut, toteutuksen ja suunnittelun.

Avidly Oyj:n hallitus on päättänyt noin 2,5 miljoonan euron merkintäoikeusannista yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi.

Lisätietoa yhtiöstä saat tarvittaessa ottamalla yhteyttä Avidly Oyj:n
toimitusjohtaja Jesse Maulaan p. 044 5480248 tai  jesse.maula@avidlyagency.com, tai
talousjohtaja Hans Parvikoskeen p. 040 586 6154 tai hans.parvikoski@avidlyagency.com.

Päivämäärä

Tapahtuma

14.5.2020

Hallituksen päätös osakeannista. Annin ehdot julkaistaan ja perustietoasiakirja julkaistaan.

18.5.2020

Osakeannin täsmäytyspäivä

22.5.–1.6.2020

Merkintäoikeudet kaupankäynnin kohteena First North -markkinapaikalla

22.5.–5.6.2020

Osakeannin merkintäaika

8.6.2020 (arvio)

Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa First North -markkinapaikalla

9.6.2020 (arvio)

Osakeannin alustava tulos julkistetaan

10.6.2020 (arvio)

Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan

12.6.2020 (arvio)

Osakeannissa merkityt tarjottavat osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin

15.6.2020 (arvio)

Väliaikaiset osakkeet yhdistetään yhtiön nykyiseen osakelajiin First North -markkinapaikalla

15.6.2020 (arvio)

Osakeannissa hyväksytysti merkityt tarjottavat osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalla

Osakeantia koskevat tiedotteet

26.3.2020

Avidly suunnittelee merkintäetuoikeusannin järjestämistä

Avidly Oyj suunnittelee merkintäetuoikeusannin järjestämistä. Avidlyn hallitus muuttaa päätösehdotustaan osakeantivaltuutuksesta 1.4.2020 pidettävälle yhtiökokoukselle 

Avidly Oyj, yhtiötiedote 26.3.2020 klo 9.20

Mahdollinen merkintäetuoikeusanti

Avidly Oyj:n (“Yhtiö”) hallitus on tänään päättänyt aloittaa osakeantivalmistelut Yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi merkintäetuoikeusannilla. Annilla kerättävän pääoman määrä olisi enintään 2,5 miljoonaa euroa.

Suunnitellussa merkintäoikeusannissa yhdellä Yhtiön vanhalla osakkeella saisi yhden vapaasti luovutettavan merkintäoikeuden, joka oikeuttaisi merkitsemään yhden uuden osakkeen yhden euron merkintähinnalla. 

Merkintäetuoikeusanti on tarkoitus järjestää Yhtiön hallituksen osakeantivaltuutuksen nojalla mahdollisimman pian ja kuitenkin 30.6.2020 mennessä.

Mikäli merkintäetuoikeusanti toteutetaan, Yhtiö julkistaa osakeannin täsmälliset lopulliset ehdot sekä arvopaperimarkkinalain mukaisen perustietoasiakirjan erikseen myöhemmin. 

Hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle hallitukselle annettavasta osakeantivaltuutuksesta 

Avidlyn hallitus on julkistanut ehdotuksensa yhtiön 1.4.2020 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle 10.3.2020 yhtiökokouskutsussa. Hallitus on osana ehdotuksia ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallituksen yhtiökokouskutsussa ehdottama valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään 1 500 000 osaketta.

Hallitus aikoo 1.4.2020 koolle kutsutussa varsinaisessa yhtiökokouksessa muuttaa päätösehdotustaan siten, että valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään 3 700 000 osaketta. 

Muutetun hallituksen ehdotuksen mukainen osakeantivaltuutus mahdollistaisi suunnitteilla olevan merkintäetuoikeusannin järjestämisen Avidlyn oman pääoman vahvistamiseksi. Lisäksi hallitus on suunnittelemassa kolmivuotista johdon osakepohjaista enintään 700 000 osakkeen kannustinohjelmaa, johon valtuutusta käytettäisiin. Osakeannin ja kannustinohjelman tarkoituksena on varmistaa Yhtiön toiminnan jatkuvuus ja kasvumahdollisuudet myös koronapandemian jälkeen. 

Hallituksen ehdotus muutettuna kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa Avidly Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai Avidly Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään 3,700,000 osaketta, joka vastaa enintään noin 59,8 prosenttia Avidly Oyj:n kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen ja/tai luovutettujen osakkeiden ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden jälkeen.

Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta esitetään käytettäväksi Avidly Oyj:n kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on Avidly Oyj:n kannalta painava taloudellinen syy, tai osakeyhtiölain niin edellyttäessä, erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2021 asti.
 

AVIDLY OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:
Jari Tuovinen, hallituksen puheenjohtaja, puhelin +358 500 593 000

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Avidly on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto ja johtava pohjoismainen markkinoinnin automaatioyhtiö, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää yli 250 henkilön voimin 16 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Lue lisää: investors.avidlyagency.com

1.4.2020

Avidly Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Avidly Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Avidly Oyj, 1.4.2020 klo 11.35

Avidly Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2019.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ilmenevät tappiot siirretään voitto-/tappiotilille ja että voitonjakokelpoisista varoista ei jaeta osinkoa.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kustannusten korvaus yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemen ja varatilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Veikko Terhon.

Hallitus

Yhtiökokous päätti, että alkavalle toimikaudelle valitaan neljä hallituksen jäsentä. Lisäksi päätettiin, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 4 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 3 000 euroa ja hallituksen kunkin muun jäsenen palkkio on 2 000 euroa kuukaudessa. Palkkiot maksetaan kuukausittain niiltä kuukausilta, joina henkilö toimii hallituksen puheenjohtajana, varapuheenjohtajana tai jäsenenä. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan. Muita kokouspalkkioita ei makseta.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Joakim Fagerbakkin, Juha Mikkolan, Ville Skogbergin ja Jari Tuovisen toimikaudeksi, joka päättyy yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Valtuutus yhtiön omien osakkeiden hankkimiseksi

Yhtiökokous valtuutti, aiemmat käyttämättömät valtuudet peruuttaen, hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 248 750 kappaletta, mikä vastaa enintään noin 10 prosenttia Avidly Oyj:n kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivänä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi) ylläpitämän Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken arvoon.

Hallitus on valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta, jos siihen on Avidly Oyj:n kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta käytetään Avidly Oyj:n kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa omien osakkeiden hankkimiseen on painava taloudellinen syy. Hankitut omat osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Valtuutus on voimassa 30.6.2021 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa Avidly Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 700 000 osaketta, joka vastaa enintään noin 59,8 prosenttia Avidly Oyj:n kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen ja/tai luovutettujen osakkeiden ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden jälkeen. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi Yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on Avidly Oyj:n kannalta painava taloudellinen syy, tai osakeyhtiölain niin edellyttäessä, erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2021 asti.

Hallituksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa Avidly Oyj:n hallitus valitsi puheenjohtajaksi Joakim Fagerbakkin ja varapuheenjohtajaksi Jari Tuovisen.

AVIDLY OYJ

Lisätietoja:
Jesse Maula, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 548 0248

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Avidly on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto ja johtava pohjoismainen markkinoinnin automaatioyhtiö, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää yli 250 henkilön voimin 16 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Lue lisää: investors.avidlyagency.com

12.5.2020

Tietoa Avidly Oyj:n liikevaihdosta ja kannattavuudesta tammi–maaliskuussa 2020

Tietoa Avidly Oyj:n liikevaihdosta ja kannattavuudesta tammi–maaliskuussa 2020

Avidly Oyj, sisäpiiritieto, 12.5.2020 klo 9.00

Avidly Oyj tiedotti 26.3.2020 suunnittelevansa enintään 2,5 miljoonan euron määräistä merkintäetuoikeusantia ja on nyt edennyt sen valmistelussa. Yhtiön tarkoituksena on päättää osakeannista sekä julkistaa osakeannin täsmälliset ehdot ja arvopaperimarkkinalain mukainen perustietoasiakirja kuluvan toukokuun puoliväliin mennessä.

Osana merkintäetuoikeusannin valmisteluja Avidly julkistaa tällä yhtiötiedotteella uusia taloudellisia tietoja tietoa Avidly-konsernin liikevaihdosta ja kannattavuudesta tammi­–maaliskuussa 2020. Tiedotteen taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Toimitusjohtaja Jesse Maula:

“Aloimme nähdä aloittamamme kannattavuushankkeen ensimmäisiä tuloksia liiketoiminnassamme vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Avidlyn liikevaihto oli noin 6,7 miljoonaa euroa tammi–maaliskuussa, ja käyttökate oli nollatuloksen tuntumassa.”

Maailmantalouden epävarman tilanteen vuoksi Avidlyn liiketoiminnan ennustettavuus on kuitenkin heikko eikä Avidly näin ollen anna tässä vaiheessa arviota vuoden 2020 liikevaihdosta ja liiketuloksesta. Seuraamme jatkuvasti koronapandemian vaikutuksia asiakkaidemme liiketoimintaan ja kysyntänäkymiimme, ja sopeutamme tarvittaessa toimintaamme kysyntää vastaavaksi.

Avidly-konserni noudattaa puolivuotisraportointia. Yhtiö ei julkista vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsauksia yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavista keskeisistä tiedoista.

Tällä tiedotteella Avidly Oyj julkistaa EU:n Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 17 artiklan nojalla sisäpiiritietoa.

 

AVIDLY OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Jesse Maula, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 548 0248
Hans Parvikoski, talousjohtaja, puhelin +358 40 586 6154

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Avidly on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto ja johtava pohjoismainen markkinoinnin automaatioyhtiö, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää noin 230 henkilön voimin 16 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Lue lisää: investors.avidlyagency.com

14.5.2020

Avidly Oyj on aloittanut neuvottelut enintään 2,5 miljoonan euron lainarahoituksesta

Avidly Oyj on aloittanut neuvottelut enintään 2,5 miljoonan euron lainarahoituksesta

Avidly Oyj, sisäpiiritieto, 14.5.2020 klo 9.00

Avidly Oyj on aloittanut neuvottelut enintään 2,5 miljoonan euron vieraan pääoman ehtoisesta rahoituksesta yhtiön likviditeetin vahvistamiseksi sekä kasvun tukemiseksi. Yhtiö pyrkii saattamaan rahoitusneuvottelut päätökseen kesäkuun 2020 loppuun mennessä.

Tällä tiedotteella Avidly Oyj julkistaa EU:n Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 17 artiklan nojalla sisäpiiritietoa.

AVIDLY OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jesse Maula, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 548 0248
Hans Parvikoski, talousjohtaja, puhelin +358 40 586 6154

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Avidly on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto ja johtava pohjoismainen markkinoinnin automaatioyhtiö, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää noin 230 henkilön voimin 16 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Lue lisää: investors.avidlyagency.com

14.5.2020

Avidly Oyj:n hallitus päätti merkintäoikeusannista sekä julkistaa sen ehdot ja perustietoasiakirjan

Avidly Oyj, yhtiötiedote, 14.5.2020 klo 10.00

AVIDLY OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI MERKINTÄOIKEUSANNISTA SEKÄ JULKISTAA SEN EHDOT JA PERUSTIETOASIAKIRJAN

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN, YHDYSVALTOIHIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Avidly Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Avidly”) hallitus on 14.5.2020 päättänyt Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 1.4.2020 antaman valtuutuksen perusteella järjestää noin 2,5 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusannin (”Osakeanti”).

Osakeanti lyhyesti

 • Avidly tarjoaa Osakeannissa osakkeenomistajilleen merkittäväksi enintään 2 487 502 uutta osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”) osakkeenomistajien olemassa olevien osakkeiden omistuksen suhteessa.
 • Jokainen Avidlyn osakkeenomistaja saa yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden, joka oikeuttaa merkitsemään Tarjottavia Osakkeita ("Merkintäoikeus") jokaista osakkeenomistajan Osakeannin täsmäytyspäivänä 18.5.2020 ("Täsmäytyspäivä") omistamaa Yhtiön osaketta kohden.
 • Jokainen yksi (1) Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Tarjottavan Osakkeen ("Ensisijainen Merkintäoikeus"), yhden (1,00) euron merkintähinnalla (”Merkintähinta”).
 • Osakeannin suuruus on noin 2,5 miljoonaa euroa.
 • Osakeannin tarkoituksena on vahvistaa Yhtiön omaa pääomaa.
 • Tarjottavien Osakkeiden merkintäaika alkaa 22.5.2020 klo 9:30 Suomen aikaa ja päättyy 5.6.2020 klo 16:30 Suomen aikaa (”Merkintäaika”).
 • Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa. Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkaa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (”First North”) 22.5.2020 ja päättyy 1.6.2020.
 • Mikäli kaikkia Tarjottavia Osakkeita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella, on tietyillä erikseen nimetyillä Yhtiön avainhenkilöillä ja osakkeenomistajilla, jotka ovat käyttäneet Ensisijaisen Merkintäoikeutensa täysimääräisesti ja tahoilla, joille Merkintäoikeudet ovat siirtyneet ja jotka ovat käyttäneet Merkintäoikeudet, oikeus merkitä Tarjottavia Osakkeita (”Toissijainen Merkintä”).
 • Mikäli kaikkia Tarjottavia Osakkeita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella tai tämän jälkeen Toissijaisessa Merkinnässä, merkitsemättömät Tarjottavat Osakkeet voidaan tarjota merkittäväksi Yhtiön hallituksen päättämällä tavalla.
 • Osakeannissa hyväksytysti merkityt Tarjottavat Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalla arviolta 15.6.2020.

Tausta ja perusteet

Avidly on yksi Suomen suurimmista markkinoinnin palvelutoimistoista ja Pohjoismaiden johtava HubSpot-teknologiaan perustuvia markkinoinnin automaatiopalveluita (Inbound) tarjoava yhtiö. Yhtiön palvelut kattavat kokonaisvaltaisesti keskisuurten ja suurten yritysten sekä julkisen hallinnon markkinoinnin, mainonnan, viestinnän, ja myynnin asiantuntijapalvelut, toteutuksen ja suunnittelun.

Avidlyn tavoitteena on vahva kasvu. Inbound-liiketoiminnassa tavoitteena on palveluiden huomattava kasvattaminen olemassa olevilla markkinoilla ja edelläkävijyys toimialan digitalisaatiossa. Markkinointipalveluissa tavoitteena on kannattava kasvu Suomessa täyden palvelun markkinointitoimistona.

Yhtiön hallitus on päättänyt noin 2,5 miljoonan euron merkintäoikeusannista Yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi.

Osakeannin ehdot

Yhtiön osakkeenomistaja, joka on Osakeannin Täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu edellä mainittuun osakasluetteloon, vastaanottaa automaattisesti yhden (1) arvo-osuusmuotoisen, vapaasti luovutettavissa olevan Merkintäoikeuden jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) osaketta kohden.  

Merkintäoikeuden haltija on oikeutettu merkitsemään yhden (1) Yhtiön Tarjottavan Osakkeen jokaista yhtä (1) Merkintäoikeutta kohden.

Merkintähinta on 1,00 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. Merkintähinta sisältää merkintäoikeusanneille tavanomaisen alennuksen verrattuna Yhtiön osakkeen päätöskurssiin First North -markkinapaikalla Osakeannista päättämistä välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP-rahasto).

Merkintäaika alkaa 22.5.2020 klo 9:30 Suomen aikaa ja päättyy 5.6.2020 klo 16:30 Suomen aikaa. Merkintäoikeutta tulee käyttää Merkintäaikana.

Merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena First North -markkinapaikalla 22.5.2020 alkaen klo 10:00 Suomen aikaa ja 1.6.2020 klo 18:25 Suomen aikaa välisenä aikana.

Merkintähinta tulee maksaa kokonaisuudessaan, kerrottuna merkittyjen Tarjottavien Osakkeiden määrällä, merkinnän tekemisen yhteydessä tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaisesti. Merkintähinta voidaan maksaa myös kuittaamalla se Osakeantiin osallistuvalla Yhtiöltä olevia korollisiin lainoihin liittyviä riidattomia pääoma- tai korkosaatavia vastaan, jossa tapauksessa ohjeen merkinnän maksamiseen antaa erikseen Yhtiön hallitus.

Mikäli kaikkia Tarjottavia Osakkeita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella, on seuraavilla tahoilla oikeus merkitä Tarjottavia Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella:

 1. Yhtiön ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden (Yhtiö ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt erikseen ”Konserniyhtiö”) tietyt, Yhtiön hallituksen erikseen nimeämät avainhenkilöt, joille Yhtiö on ennen Merkintäajan alkamista toimittanut kirjallisen vahvistuksen oikeudesta osallistua Tarjottavien Osakkeiden merkintään ja jotka ovat työ- tai toimisuhteessa Konserniyhtiöön 14.5.2020 ja jotka Merkintäaikana ovat työ- tai toimisuhteessa Konserniyhtiöön (”Konsernijohto”); ja
 2. Osakkeenomistaja, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, ja joka on käyttänyt Ensisijaisen Merkintäoikeutensa täysimääräisesti ja taho jolle Merkintäoikeudet ovat siirtyneet ja joka on niiden nojalla käyttänyt Merkintäoikeudet.

Oikeus Toissijaiseen Merkintään ei ole siirrettävissä.

Mikäli kaikkia Tarjottavia Osakkeita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella tai tämän jälkeen Toissijaisessa Merkinnässä, merkitsemättömät Tarjottavat Osakkeet voidaan tarjota merkittäväksi Yhtiön hallituksen päättämällä tavalla. Hallitus päättää tällä tavalla allokoitujen Tarjottavien Osakkeiden merkintätavasta, merkintäajasta sekä maksuajasta. Yhtiön hallituksella on täysi vapaus hyväksyä tai hylätä nämä merkinnät.

Mikäli kaikkia Tarjottavia Osakkeita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella, Yhtiön hallitus päättää Toissijaisen Merkinnän ylimerkintätilanteessa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta seuraavasti:

 1. ensisijaisesti Konsernijohdolle enintään tehtyjen Toissijaisten Merkintöjen määrään asti, jonka yhteismäärä voi olla enintään 314 000 Tarjottavaa Osaketta. Mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, päättää Yhtiön hallitus allokaatiosta kyseisten merkitsijöiden kesken; ja
 2. toiseksi muille näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti Toissijaisia Merkintöjä tehneille, ja mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisten merkitsijöiden kesken määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti Tarjottavien Osakkeiden merkintään käytettyjen Merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa enintään tehdyn Toissijaisen Merkinnän määrään saakka, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla.

Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen yhtiötiedotteella arviolta 10.6.2020.

Jos Merkintäoikeuksiin oikeuttavat Yhtiön osakkeet on pantattu tai niitä koskee muu rajoitus, Merkintäoikeutta ei välttämättä voi käyttää ilman pantinhaltijan tai muun oikeudenhaltijan suostumusta.

Väliaikaiset osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena First North -markkinapaikalla omana lajinaan 8.6.2020 alkaen. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin arviolta 15.6.2020.

Osakeannissa hyväksytysti merkityt ja maksetut Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin Yhtiön hallituksen toimesta arviolta 12.6.2020.
Tarjottavat Osakkeet saatetaan kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalla arviolta 15.6.2020.

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 2 487 502 osakkeesta enintään 4 975 004 osakkeeseen. Olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan, Tarjottavat Osakkeet vastaavat 100 prosenttia Yhtiön nykyisistä osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia ja 50 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin toteuttamisen jälkeen.

Kukin Tarjottava Osake oikeuttaa yhteen (1) ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Tarjottavat Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja tuottavat muut osakkeenomistajien oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Tarjottavat Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin arviolta 12.6.2020 sekä merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon arviolta 15.6.2020.

Osakeannin yksityiskohtaiset ehdot ovat tämän yhtiötiedotteen liitteenä.

Osakeannin varojen käyttö

Osakeannin tarkoituksena on vahvistaa Yhtiön omaa pääomaa.

Osakeannin suunniteltu aikataulu

18.5.2020 Osakeannin Täsmäytyspäivä
22.5.–1.6.2020 Merkintäoikeudet kaupankäynnin kohteena First North -markkinapaikalla
22.5.–5.6.2020 Osakeannin Merkintäaika
8.6.2020 (arvio) Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa First North -markkinapaikalla
9.6.2020 (arvio) Osakeannin alustava tulos julkistetaan
10.6.2020 (arvio) Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan
12.6.2020 (arvio) Osakeannissa merkityt Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin
15.6.2020 (arvio) Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin First North -markkinapaikalla
15.6.2020 (arvio) Osakeannissa hyväksytysti merkityt Tarjottavat Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalla

Perustietoasiakirja

Osakeantiin liittyen on laadittu Valtiovarainministeriön asetuksen arvopaperimarkkinalain 3 luvun 2 §:ssä tarkoitetusta perustietoasiakirjasta (1281/2018) mukaisesti perustietoasiakirja. Perustietoasiakirja ja Osakeannin ehdot ovat saatavilla Yhtiön verkkosivustolta osoitteesta https://investors.avidlyagency.com/osakeanti-2020, sekä Yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta osoitteessa Konepajankuja 1, 00510, Helsinki, arviolta 14.5.2020 alkaen Merkintäajan päättymiseen asti.

Neuvonantaja

Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

AVIDLY OYJ

 

Hallitus

Lisätietoja:
Joakim Fagerbakk, hallituksen puheenjohtaja, puhelin +47 464 28 133 (englanniksi)

Jari Tuovinen, hallituksen varapuheenjohtaja, puhelin +358 500 593 000

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Tietoja Avidly Oyj:stä

Avidly on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto ja johtava pohjoismainen markkinoinnin automaatioyhtiö, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää noin 230 henkilön voimin 16 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Lue lisää: investors.avidlyagency.com

Tärkeitä tietoja

Tämän tiedotteen sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Yhdysvaltoihin tai muilla sellaisilla alueilla, joilla jakelu olisi sovellettavan lainsäädännön tai määräysten vastaista. Tiedotteen mukaisten arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tässä tiedotteessa mainittuja osakkeita tai muita arvopapereita. Tiedotteen mukaisia arvopapereita ei myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tässä tiedotteessa mainittuja Avidlyn liikkeeseen laskemia osakkeita, merkintäoikeuksia tai maksettuja merkittyjä osakkeita (”Arvopaperit”) ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen, ”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään muun Yhdysvaltain osavaltion tai alueen lainsäädännön mukaisesti eikä Arvopapereita saa tarjota, merkitä, hyödyntää, pantata, myydä, jälleenmyydä, toimittaa tai siirtää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin tai  yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain soveltuvan rekisteröintipoikkeuksen ja relevantin Yhdysvaltain osavaltion tai alueen lainsäädännön puitteissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1129 tarkoitetun esitteen julkistamista.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tähän tiedotteeseen sisältyvä informaatio on ainoastaan taustatietotarkoituksiin, eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä tai valmista. Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tämän asiakirjan sisältämän informaation täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tässä asiakirjassa oleva informaatio saattaa muuttua.

LIITE: AVIDLY OYJ:N MERKINTÄOIKEUSANNIN 2020 EHDOT


Liitteet:

Avidly Oyj - Merkinta oikeusannin ehdot FIN - FINAL 2020 05 14 1 »

9.6.2020

Avidly Oyj:n merkintäoikeusannin alustava tulos: merkintäoikeusanti ylimerkitty

AVIDLY OYJ:N MERKINTÄOIKEUSANNIN ALUSTAVA TULOS: MERKINTÄOIKEUSANTI YLIMERKITTY

Avidly Oyj, yhtiötiedote, 9.6.2020 klo 16.40

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN, YHDYSVALTOIHIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Avidly Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Avidly”) enintään 2 487 502 uuden osakkeen merkintäoikeusannin (”Osakeanti”), jonka merkintäaika päättyi 5.6.2020, alustava tulos osoittaa, että merkintäoikeuksilla on merkitty 2 101 117 uutta tarjottavaa osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”), jotka vastaavat noin 84,47 prosenttia Tarjottavista Osakkeista. Lisäksi Osakeannin toissijaisessa merkinnässä on merkitty 1 455 542 Tarjottavaa Osaketta. Näin ollen Osakeannissa on merkitty yhteensä 3 556 659 Tarjottavaa Osaketta, jotka vastaavat noin 142,98 prosenttia Tarjottavista osakkeista ja siten Osakeanti on ylimerkitty.  Osakeannissa merkintähinta oli 1,00 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. Osakeannin seurauksena Avidly saa noin 2,5 miljoonaa euroa uutta omaa pääomaa ennen Osakeantiin liittyvien transaktiokustannusten huomioimista.

Osakeannin lopullinen tulos julkaistaan arviolta 10.6.2020 Yhtiön hallituksen hyväksyttyä Osakeannissa tehdyt merkinnät. Toissijaisessa merkinnässä merkittyjen Tarjottavien Osakkeiden allokaatio tehdään Osakeannin ehtojen mukaisesti. Osakeannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 2 487 502 osakkeella 2 487 502 osakkeesta yhteensä 4 975 004 osakkeeseen.  

Osakeannissa hyväksytysti merkityt ja maksetut Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 15.6.2020. Viimeinen kaupankäyntipäivä väliaikaisilla osakkeilla Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla on arviolta 15.6.2020. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyisten osakkeiden kanssa arviolta 16.6.2020. Kaupankäynnin Tarjottavilla Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 16.6.2020.

Kukin Tarjottava Osake oikeuttaa yhteen (1) ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Tarjottavat Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan osinkoon ja tuottavat muut osakkeenomistajien oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Tarjottavat Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin sekä merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon.

AVIDLY OYJ

Lisätietoja:
Hans Parvikoski, talousjohtaja puh. +358 40 586 6154

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Tietoja Avidly Oyj:stä

Avidly on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto ja johtava pohjoismainen markkinoinnin automaatioyhtiö, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää noin 230 henkilön voimin 16 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Lue lisää: investors.avidlyagency.com

Tärkeitä tietoja

Tämän tiedotteen sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Yhdysvaltoihin tai muilla sellaisilla alueilla, joilla jakelu olisi sovellettavan lainsäädännön tai määräysten vastaista. Tiedotteen mukaisten arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tässä tiedotteessa mainittuja osakkeita tai muita arvopapereita. Tiedotteen mukaisia arvopapereita ei myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tässä tiedotteessa mainittuja Avidlyn liikkeeseen laskemia osakkeita, merkintäoikeuksia tai maksettuja merkittyjä osakkeita (”Arvopaperit”) ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen, ”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään muun Yhdysvaltain osavaltion tai alueen lainsäädännön mukaisesti eikä Arvopapereita saa tarjota, merkitä, hyödyntää, pantata, myydä, jälleenmyydä, toimittaa tai siirtää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin tai  yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain soveltuvan rekisteröintipoikkeuksen ja relevantin Yhdysvaltain osavaltion tai alueen lainsäädännön puitteissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1129 tarkoitetun esitteen julkistamista.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tähän tiedotteeseen sisältyvä informaatio on ainoastaan taustatietotarkoituksiin, eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä tai valmista. Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tämän asiakirjan sisältämän informaation täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tässä asiakirjassa oleva informaatio saattaa muuttua.

10.6.2020

Avidly Oyj:n merkintäoikeusannin lopullinen tulos

AVIDLY OYJ:N MERKINTÄOIKEUSANNIN LOPULLINEN TULOS

Avidly Oyj, yhtiötiedote, 10.6.2020 klo 16.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN, YHDYSVALTOIHIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Avidly Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Avidly”) enintään 2 487 502 uuden osakkeen merkintäoikeusannissa (”Osakeanti”) merkittiin merkintäoikeuksilla 2 101 117 uutta tarjottavaa osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”), jotka vastaavat noin 84,47 prosenttia Tarjottavista Osakkeista. Jäljelle jääneet 386 385 Tarjottavaa Osaketta on allokoitu Osakeannin ehtojen mukaisesti ensisijaisesti 264 000 Tarjottavan Osakkeen osalta Avidly-konsernin johtoon kuuluville Yhtiön hallituksen määrittämille avainhenkilöille, joita ovat Jesse Maula, Yhtiön toimitusjohtaja, Hans Parvikoski, talousjohtaja ja Ingunn Bjøru, operatiivinen johtaja, Inbound, ja sen jälkeen Osakeannin ehtojen mukaisesti toissijaisia merkintöjä tehneille tahoille. Näin ollen Osakeannissa on hyväksytysti merkitty yhteensä 2 487 502 Tarjottavaa Osaketta. Osakeannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 2 487 502 osakkeella 2 487 502 osakkeesta yhteensä 4 975 004 osakkeeseen.

Osakeannissa merkintähinta oli 1,00 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. Osakeannin seurauksena Avidly saa noin 2,5 miljoonaa euroa uutta omaa pääomaa ennen Osakeantiin liittyvien transaktiokustannusten huomioimista.

”Haluan kiittää kaikkia vanhoja ja uusia osakkeenomistajiamme heidän osoittamastaan sitoutuneisuudesta ja luottamuksesta. Merkintäoikeusannin toteutuminen vahvistaa taloudellista asemaamme ja varmistaa Avidlyn liiketoiminnan kehittämisen pitkällä aikavälillä. Meillä on nyt hyvä perusta hyödyntää markkinoiden mahdollisuuksia ja kasvaa painopistealueillamme”, sanoo Avidly Oyj:n toimitusjohtaja Jesse Maula.

Osakeannissa hyväksytysti merkityt ja maksetut Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 15.6.2020. Viimeinen kaupankäyntipäivä väliaikaisilla osakkeilla Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla on arviolta 15.6.2020. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyisten osakkeiden kanssa arviolta 16.6.2020. Kaupankäynnin Tarjottavilla Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 16.6.2020.

Tarjottavien Osakkeiden antamiseen avainhenkilöille Osakeannin ehtojen mukaisesti toissijaisessa merkinnässä on olemassa painava taloudellinen syy johdon omistuksen yhtenäistäessä Yhtiön osakkeenomistajien ja johdon tavoitteita Yhtiön edun mukaisesti.

Kukin Tarjottava Osake oikeuttaa yhteen (1) ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Tarjottavat Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan osinkoon ja tuottavat muut osakkeenomistajien oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Tarjottavat Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin sekä merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon.

AVIDLY OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Hans Parvikoski, talousjohtaja puh. + 358 40 586 6154

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Tietoja Avidly Oyj:stä

Avidly on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto ja johtava pohjoismainen markkinoinnin automaatioyhtiö, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää noin 230 henkilön voimin 16 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Lue lisää: investors.avidlyagency.com

Tärkeitä tietoja

Tämän tiedotteen sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Yhdysvaltoihin tai muilla sellaisilla alueilla, joilla jakelu olisi sovellettavan lainsäädännön tai määräysten vastaista. Tiedotteen mukaisten arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tässä tiedotteessa mainittuja osakkeita tai muita arvopapereita. Tiedotteen mukaisia arvopapereita ei myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tässä tiedotteessa mainittuja Avidlyn liikkeeseen laskemia osakkeita, merkintäoikeuksia tai maksettuja merkittyjä osakkeita (”Arvopaperit”) ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen, ”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään muun Yhdysvaltain osavaltion tai alueen lainsäädännön mukaisesti eikä Arvopapereita saa tarjota, merkitä, hyödyntää, pantata, myydä, jälleenmyydä, toimittaa tai siirtää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin tai  yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain soveltuvan rekisteröintipoikkeuksen ja relevantin Yhdysvaltain osavaltion tai alueen lainsäädännön puitteissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1129 tarkoitetun esitteen julkistamista.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tähän tiedotteeseen sisältyvä informaatio on ainoastaan taustatietotarkoituksiin, eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä tai valmista. Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tämän asiakirjan sisältämän informaation täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tässä asiakirjassa oleva informaatio saattaa muuttua.

8-9.6.2020

Osakeantiin liittyvät johdon liiketoimia koskevat tiedotteet löytyvät Avidlyn tiedotteiden joukosta

Päivitetty viimeksi
2. maaliskuuta, 2021

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.