_Sijoittajat

Avidlyn osakeanti 2020

Merkintäaika alkaa 22.5.2020 klo 9:30 Suomen aikaa ja päättyy 5.6.2020 klo 16:30 Suomen aikaa.

Avidly Oyj:n merkintäoikeusanti – tärkeää tietoa

Pääsyä tähän osaan Avidly Oyj:n (”Avidly” tai ”Yhtiö”) verkkosivuista on rajoitettu voimassa olevien säännösten mukaisesti. Lue alla olevat tiedot huolellisesti. Nämä tiedot on tarkoitettu ainoastaan Suomessa asuville ja tällä hetkellä oleville henkilöille sekä muille sallituille henkilöille, jotka asuvat ja ovat tällä hetkellä muualla kuin Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa.

Vastuuvapauslauseke

Näiltä verkkosivustoilta löytyviä tietoja ja asiakirjoja ei saa julkistaa, levittää, jakaa tai luovuttaa, kokonaan tai osittain, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa, Yhdysvalloissa tai muilla sellaisilla alueilla, joilla jakelu olisi sovellettavan lainsäädännön tai määräysten vastaista. Näiltä verkkosivustoilta löytyvät tiedot ja asiakirjat eivät muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia Avidlyn osakkeita tai muita arvopapereita Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa tai muilla sellaisilla alueilla, joilla tämä saattaisi johtaa sovellettavien lakien tai määräysten rikkomiseen.

Näillä verkkosivustoilla mainittuja Avidlyn liikkeeseen laskemia osakkeita, merkintäoikeuksia tai maksettuja merkittyjä osakkeita (”Arvopaperit”) ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen, ”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään muun Yhdysvaltain osavaltion tai alueen lainsäädännön mukaisesti eikä Arvopapereita saa tarjota, merkitä, hyödyntää, pantata, myydä, jälleenmyydä, toimittaa tai siirtää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin tai  yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain soveltuvan rekisteröintipoikkeuksen ja relevantin Yhdysvaltain osavaltion tai alueen lainsäädännön puitteissa.

Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Australian, Etelä-Afrikan, Hongkongin, Japanin, Kanadan, Singaporen tai Uuden-Seelannin soveltuvien lakien mukaisesti. Tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä henkilöille, joiden rekisteröity osoite on Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Uudessa-Seelannissa tai jotka asuvat tai oleskelevat Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Uudessa-Seelannissa, eikä tällaisten henkilöiden lukuun tai hyväksi. Yhtiö ei tarjoa Arvopapereita yleisölle Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Uudessa-Seelannissa.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tietoja saadaan jakaa ja osoittaa vain (a) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19 (1) artiklan piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksista tai (b) Määräyksen 49 (2) (a)-(d) artiklan piiriin kuuluville yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille artiklan 49(1) piiriin kuuluville henkilöille, joille ne voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “Relevantit henkilöt”). Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia näiden tietojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön. Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen käyttö voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettuja saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Suomen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, että heihin sovellettavat paikalliset lait tai määräykset eivät kiellä tai rajoita näille verkkosivuille siirtymistä tai edellytä rekisteröintiä tai hyväksyntää arvopapereiden hankintaa varten. Mitään tällaista rekisteröintiä tai hyväksyntää ei ole haettu eikä myönnetty Suomen ulkopuolella. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, mikäli joku henkilö rikkoo sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Painamalla alla olevaa “Vahvistan” -linkkiä vahvistan, että:

  1. olen soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti oikeutettu vastaanottamaan seuraavilla sivuilla olevan tiedon;
  2. en ole Australian, Etelä-Afrikan, Hongkongin, Japanin, Kanadan, Singaporen, Uuden-Seelannin tai Yhdysvaltojen kansalainen enkä oleskele tällä hetkellä näissä maissa tai millään muulla alueella, jossa näiden materiaalien levittäminen tai saatavilla olo olisi lainvastaista;
  3. asun ja oleskelen tällä hetkellä (a) Suomessa tai (b) Suomen ja kunkin edellä kohdassa (2.) mainitun maan ulkopuolella ja minulla on oikeus tutustua tällä verkkosivulla oleviin tietoihin ja asiakirjoihin ilman, että minuun kohdistuu oikeudellisia rajoituksia ja ilman että tämä edellyttäisi Yhtiön puolelta lisätoimenpiteitä;
  4. olen lukenut ja ymmärtänyt edellä mainitut ohjeet sekä rajoitukset ja suostun toimimaan niiden mukaisesti.

Katse huomiseen

Avidly on yksi Suomen suurimmista markkinoinnin palvelutoimistoista ja Pohjoismaiden johtava HubSpot-teknologiaan perustuvia markkinoinnin automaatiopalveluita (Inbound) tarjoava yhtiö. Yhtiön palvelut kattavat kokonaisvaltaisesti keskisuurten ja suurten yritysten sekä julkisen hallinnon markkinoinnin, mainonnan, viestinnän, ja myynnin asiantuntijapalvelut, toteutuksen ja suunnittelun.

Avidly Oyj:n hallitus on päättänyt noin 2,5 miljoonan euron merkintäoikeusannista yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi.

Lisätietoa yhtiöstä saat tarvittaessa ottamalla yhteyttä Avidly Oyj:n
toimitusjohtaja Jesse Maulaan p. 044 5480248 tai  jesse.maula@avidlyagency.com, tai
talousjohtaja Hans Parvikoskeen p. 040 586 6154 tai hans.parvikoski@avidlyagency.com.

Osakeannin tärkeät päivämäärät

Päivämäärä

Tapahtuma

14.5.2020

Hallituksen päätös osakeannista. Annin ehdot julkaistaan ja perustietoasiakirja julkaistaan.

18.5.2020

Osakeannin täsmäytyspäivä

22.5.–1.6.2020

Merkintäoikeudet kaupankäynnin kohteena First North -markkinapaikalla

22.5.–5.6.2020

Osakeannin merkintäaika

8.6.2020 (arvio)

Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa First North -markkinapaikalla

9.6.2020 (arvio)

Osakeannin alustava tulos julkistetaan

10.6.2020 (arvio)

Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan

12.6.2020 (arvio)

Osakeannissa merkityt tarjottavat osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin

15.6.2020 (arvio)

Väliaikaiset osakkeet yhdistetään yhtiön nykyiseen osakelajiin First North -markkinapaikalla

15.6.2020 (arvio)

Osakeannissa hyväksytysti merkityt tarjottavat osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalla

Lataa osakeantidokumentit

Perustietoasiakirja

PDF

Merkintäoikeusannin ehdot

PDF

Kaupparekisteriote 14.5.2020

PDF

Avidlyn yhtiöjärjestys

PDF

Tilinpäätös

PDF

Tilinpäätöstiedote

PDF

Yhtiökokouspöytäkirja 1.4.2020

PDF

Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen jälkeen

PDF