← OSAKKEET

Osakeannit

Avidly Oyj:n nimi oli aikaisemmin Zeeland Family Oyj. Valtuutusten ja vanhojen osakeantien osalta nimeä ei ole selvyyden vuoksi muutettu takautuvasti.

Avidly Oyj:n suunnattu osakeanti Netpress GmbH:lle 28.8.2019

Avidly jatkoi inbound-markkinointiliiketoimintansa vahvistamista ostamalla saksalaisen HubSpotin Diamond Partnerin, NetPress GmbH:n. Kauppa toteutettiin 28.8.2019 suunnatulla osakeannilla varsinaisen yhtiökokouksen 1.4.2019 antaman valtuutuksen perusteella. Osakeannissa laskettiin liikkeeseen 56 730 uutta Avidlyn osaketta. Osakkeen merkintähinta oli 6,00 euroa/osake. Osakkeet rekisteröitiin 19.9.2019, jolloin yhtiön osakemäärä nousi 2 430 772 osakkeesta 2 487 502 osakkeeseen.

Avidly Oyj:n suunnattu osakeanti Viima Helsinki Oy:lle 1.4.2019

Avidly Oyj:n hallitus päätti 1.4.2019 yhtiökokouksen 31.8.2018 antaman valtuutuksen perusteella tarjota suunnatussa osakeannissa Viima Helsinki Oy:lle 62 000 uutta osaketta. Osakeanti liittyi yritysjärjestelyyn, jossa Avidly Oyj osti Hehku Marketing Oy:n koko osakekannan. Osakeannissa annettujen uusien osakkeiden hinta oli 5,81 euroa/osake. Osakkeet rekisteröitiin 18.4.2019 ja yhtiön osakemäärä nousi 2 368 772 osakkeesta 2 430 772 osakkeeseen.ulis ex.

Avidly Oyj:n suunnattu osakeanti Palcmills Oy:lle 21.1.2019
Avidly Oyj:n hallitus päätti 21.1.2019 yhtiön 31.08.2018 kokoontuneen ylimääräisen yhtiökokouksen sille antamien valtuutusten perusteella tarjota suunnatussa osakeannissa 110 000 yhtiön uutta osaketta maksua vastaan Palcmills Oy:lle.
 
Osakeannissa annettiin yhteensä 110 000 uutta osaketta 6,25 euron osakekohtaisella merkintähinnalla ja suunnatun osakeannin kokonaismäärä oli yhteensä 687 500,00 euroa.
 
Osakeanti toteutettiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Perusteena suunnatulle osakeannille oli yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen ja lisäpääoman hankinta käytettäväksi erityisesti yhtiön HubSpot-teknologiaan perustuvan Inbound-liiketoiminnan kasvun rahoittamiseen yritysjärjestelyillä. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle oli täten yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Osakeanti merkittiin kokonaisuudessaan ja hyväksyttiin yhtiön hallituksen kokouksessa 21.1.2019. Osakeanti rekisteröidään arviolta helmikuussa 2019, jolloin yhtiön osakemäärä nousee 2 258 772 osakkeesta 2 368 772 osakkeeseen.
Avidly Oyj:n suunnattu osakeanti Capman Growth Equity Fundille ja muutamille muille sijoittajille 19.11.2018
Avidly Oyj:n hallitus päätti 19.11.2018 yhtiön 31.08.2018 kokoontuneen ylimääräisen yhtiökokouksen sille antamien valtuutusten perusteella tarjota suunnatussa osakeannissa 400 000 yhtiön uutta osaketta maksua vastaan CapMan Growth Equity Fund 2017 Ky:lle ja yhteensä 16 000 osaketta muille sijoittajille.
 
Osakeannissa annettiin yhteensä 416 000 uutta osaketta 6,25 euron osakekohtaisella merkintähinnalla ja suunnatun osakeannin kokonaismäärä on näin ollen yhteensä 2 600 000,00 euroa.
 
Osakeanti toteutettiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Perusteena suunnatulle osakeannille on yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen ja lisäpääoman hankinta käytettäväksi erityisesti yhtiön HubSpot-teknologiaan perustuvan Inbound-liiketoiminnan kasvun rahoittamiseen yritysjärjestelyillä. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on täten yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
 
Osakeanti merkittiin kokonaisuudessaan ja hyväksyttiin yhtiön hallituksen kokouksessa 19.11.2018. Osakeanti rekisteröitiin 14.12.2018 ja yhtiön osakemäärä nousi 1 842 772 osakkeesta 2 258 772 osakkeeseen.
Zeeland Family Oyj:n suunnattu osakeanti Avidly AB:lle 31.8.2018
Zeeland Family Oyj:n hallitus päätti 31.8.2018 yhtiön 5.4.2018 kokoontuneen yhtiökokouksen sille antamien valtuutusten perusteella tarjota suunnatussa osakeannissa 350 012 yhtiön uutta osaketta Avidly AB:n osakkeenomistajille vastikkeeksi kaikista Avidlyn osakkeista. Tämä vastasi noin 19 % omistusosuutta Zeeland Familystä.
 
Osakeannissa annettiin yhteensä 350 012 uutta osaketta 6,19 euron osakekohtaisella merkintähinnalla ja suunnatun osakeannin kokonaismäärä oli yhteensä 2,2 miljoonaa euroa. Osakeanti toteutettiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, koska sille oli yhtiön kannalta erityisen painava taloudellinen syy.
 
Osakeanti merkittiin kokonaisuudessaan ja hyväksyttiin yhtiön hallituksen kokouksessa 31.08.2018. Osakeanti rekisteröitiin 12.9.2018 ja yhtiön osakemäärä nousi 1 492 760 osakkeesta 1 842 772 osakkeeseen.
Zeeland Family Oyj:n suunnattu osakeanti Nitroid-konsernille 31.5.2018
Zeeland Familyn hallitus päätti 31.5.2018 yhtiön 5.4.2018 varsinaisen yhtiökokouksen sille antaman valtuutuksen perusteella tarjota suunnatussa apporttiosakeannissa 94 891 yhtiön uutta osaketta hintaan 6,85 euroa osakkeelta vastikkeeksi kaikista Nitroid-konsernin osakkeista. 
 
Osakeanti toteutettiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, koska sille oli yhtiön kannalta erityisen painava taloudellinen syy. Perusteena suunnatulle osakeannille oli Zeeland Familyn strategiaa toteuttava yritysjärjestely, joka laajentaa yhtiön liiketoimintaa selvästi.

Osakeanti merkittiin kokonaisuudessaan ja hyväksyttiin yhtiön hallituksen kokouksessa 31.05.2018. Osakeanti rekisteröitiin 8.6.2018 ja yhtiön osakemäärä nousi 1 397 869 osakkeesta 1 492 760 osakkeeseen.
Zeeland Family Oyj:n suunnattu apporttiosakeanti 1.6.2016
Zeeland Familyn hallitus päätti 1.6.2016 Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille antaman valtuutuksen perusteella tarjota suunnatussa apporttiosakeannissa 81 953 Yhtiön uutta osaketta vastikkeeksi kaikista H1 Web Oy:n osakkeista. 
 
Osakkeiden merkintähinta suunnatussa osakeannissa oli 3,27 euroa osakkeelta. Merkintähinta on maksettu siirtämällä Yhtiölle koko H1:n osakekanta (1 300 osaketta) apporttina. Osakeanti toteutettiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Perusteena suunnatulle osakeannille on Yhtiön ja H1 Web Oy:n liiketoimintojen hankinta osakevaihdolla ja Yhtiön liiketoiminnan laajentaminen.
 
Osakeanti hyväksyttiin Yhtiön hallituksen kokouksessa 1.6.2016 ja rekisteröitiin 10.6.2016. Yhtiön osakemäärä nousi 1 315 916 osakkeesta 1 397 869 osakkeeseen.
Zeeland Family Oyj:n suunnattu osakeanti 26.1.2016
Yhtiön hallitus päätti 19.1.2016 Yhtiön 27.4.2015 kokoontuneen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille antaman osakeantivaltuutuksen perusteella suunnatusta osakeannista Idealmainos Oy:n Idealmarkkinointi liiketoimintakaupan loppuun saattamiseksi.
 
Anti toteutettiin siten, että suunnatussa osakeannissa tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Idealmainos Oy:lle merkittäväksi yhteensä 81 433 Yhtiön uutta osaketta.
 
Osakeanti merkittiin kokonaisuudessaan ja hyväksyttiin Yhtiön hallituksen kokouksessa 19.1.2016 ja rekisteröitiin kaupparekisteriin 26.1.2016. Yhtiön osakemäärä nousi 1.234.483 osakkeesta 1.315.916 osakkeeseen.
Zeeland Oyj:n suunnattu apporttiosakeanti 22.4.2015
Yhtiön hallitus päätti 22.4.2015 Yhtiön 1.4.2014 kokoontuneen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille antaman valtuutuksen perusteella tarjota suunnatussa apporttiosakeannissa 277.759 Yhtiön uutta osaketta vastineeksi kaikista Family Inc. Advertising Network Oy:n osakkeista.
 
Osakkeiden merkintähinta suunnatussa osakeannissa oli 2,52 euroa osakkeelta ja suunnatun annin kokonaismäärä oli 699.952,68 euroa. Osakeanti toteutettiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Perusteena suunnatulle osakeannille on Yhtiön ja Familyn liiketoimintojen yhdistäminen, Yhtiön liiketoiminnan laajentaminen ja Yhtiön rahoitusaseman vahvistaminen.
 
Osakeanti merkittiin kokonaisuudessaan ja hyväksyttiin Yhtiön hallituksen kokouksessa 22.4.2015. Osakeanti rekisteröitiin 5.5.2015 ja Yhtiön osakemäärä nousi 956.724 osakkeesta 1.234.483 osakkeeseen.
Osakeanti 17.12.2014

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 17.12.2014 vähentää Yhtiön osakkeiden lukumäärää osakepääomaa alentamatta tässä kuvatulla tavalla omien osakkeiden luovuttamisella ja omien osakkeiden lunastamisella siten, että Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämistä koskevien toimien tultua tehdyiksi kutakin 218 (kahtasataakahdeksaatoista) osaketta vastaa yksi (1) Yhtiön osake. Ennen osakkeiden lukumäärän vähentämistä Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 208.565.832 kpl ja lukumäärän vähentämisen jälkeen osakkeiden kokonaismäärä olisi 956.724 kpl.

Alla olevissa osakeantipäätöksissä on osakkeiden lukumäärät esitetty edelleen silloisten lukumäärien mukaisina.

Zeeland Oyj:n suunnattu osakeanti 20.8.2014
Yhtiön hallitus päätti 9.7.2014 Yhtiön 1.4.2014 kokoontuneen varsinaisen yhtiökokouksen sille antaman valtuutuksen perusteella tarjota suunnatussa osakeannissa enintään 27.000.000 Yhtiön uutta osaketta maksua vastaan Yhtiön hallituksen erikseen päättämille kotimaisille sijoittajille.
 
Osakeannissa merkittiin 15.172.178 Yhtiön uutta osaketta osakeannin ehtojen mukaisesti ja Yhtiö keräsi suunnatulla osakeannilla 303.443,56 euroa uutta omaa pääomaa. Tehtyjen hyväksyttyjen merkintöjen johdosta yhtiön osakemäärä nousi 193.393.654 osakkeesta 208.565.832 osakkeeseen.
 
Osakeanti hyväksyttiin Yhtiön hallituksen kokouksessa 20.8.2014 ja rekisteröitiin kaupparekisteriin 28.8.2014.
Zeeland Oyj:n suunnattu osakeanti 18.6.2013
Yhtiön hallitus päätti 19.6.2013 suunnatusta osakeannista 19.4.2012 kokoontuneen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sillea ntaman osakeantivaltuutuksen perusteella Taitomylly Oy:n liiketoiminnan hankinnan loppuunsaattamiseksi.
 
Anti toteutettiin siten, että suunnatussa osakeannissa tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Taitomylly Oy:lle merkittäväksi yhteensä 3.333.334 Yhtiön uutta osaketta.
 
Osakeanti merkittiin kokonaisuudessaan ja hyväksyttiin Yhtiön hallituksen kokouksessa 19.6.2013 ja rekisteröintiin kaupparekisteriin 26.6.2013. 
Zeeland Oyj:n suunnattu osakeanti 31.1.2013
Yhtiön hallitus päätti suunnatusta osakeannista 19.4.2012 kokoontuneen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille antaman osakeantivaltuutuksen perusteella Zeeland Solutions Oy:n ja Maggie Oy:n osakkeiden kaupan loppuun saattamiseksi. 
 
Anti toteutettiin siten, että suunnatussa osakeannissa tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Zeeland Solutions Oy:n ja Maggie Oy:n vähemmistöosakkaille merkittäväksi yhteensä 4.738.072 Yhtiön uutta osaketta.
 
Osakeanti merkittiin kokonaisuudessaan ja hyväksyttiin Yhtiön hallituksen kokouksessa 30.1.2013 ja rekisteröintiin kaupparekisteriin 15.2.2013.
Zeeland Oyj:n merkintäoikeus- ja henkilöstöanti 19.9.2012
Yhtiön hallitus päätti maksullisesta merkintäoikeus- ja henkilöstöannin järjestämisestä 19.4.2012 kokoontuneen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille antaman osakeantivaltuutuksen perusteella. Osakeanti järjestettiin Yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi, maksuvalmiuden parantamiseksi ja Yhtiön aiemmin harjoittaman Eirikuva-liiketoiminnasta aiheutuneiden tappioiden kattamiseksi sekä henkilökunnan sitouttamiseksi ja kannustamiseksi.
 
Osakeannissa merkittiin merkintäoikeuksia käyttäen 17.446.788 osaketta ja henkilöstöannissa 860.000 osaketta. Merkitsemättä jääneistä osakkeista 15.830.060 osaketta suunnattiin hallituksen päätöksellä Yhtiön yhteistyötahoille. Yhteensä osakeannissa merkittiin 34.136.848 osaketta eli 90,3 % kaikista osakeannissa tarjotuista osakkeista.
 
Osakeanti hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 17.10.2012 ja rekisteröintiin kaupparekisteriin 22.10.2012. 
Eirikuva Digital Image Oyj Abp:n suunnattu osakeanti 4.5.2011

Yhtiökokous päätti suunnata hallituksen esityksen mukaisesti 135.545.400 Yhtiön uutta osaketta 0,03 euron osakekohtaisella merkintähinnalla Zeeland Oyj:n osakkeenomistajille. Osakeanti liittyy Yhtiön ja Zeelandin liiketoimintojen yhdistymiseen, liiketoiminnan strategiseen muutokseen ja Yhtiön rahoitusaseman vahvistamiseen. Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on täten Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeanti merkittiin ja hyväksyttiin kokonaisuudessaan välittömästi yhtiökokouksen jälkeen ja rekisteröitiin kaupparekisteriin 6.5.2011. 

Eirikuva Digital Image Oyj Abp:n suunnattu anti 22.9.2009
Yhtiön hallitus on päättänyt yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi suunnatusta osakeannista ja suunnatusta optioiden antamisesta varsinaisen yhtiökokouksen 6.5.2009 antamien valtuutuksien nojalla. Kyseessä on pääosin ns. private placement -sijoitus.
 
Eirikuva Digital Image Oyj Abp:n päättynyt suunnattu anti ylimerkittiin.
Eirikuva Digital Image Oyj Abp:n suunnattu osakeanti 15.10.2008

Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 4.6.2008 ja ylimääräisen yhtiökokouksen 16.9.2008 antamien valtuutuksien nojalla hallitus päätti 24.9.2008 suunnatusta annista ja suunnatusta optio-oikeuksien antamisesta. Anti päättyi 15.10.2008. Optiomerkintä ja osakepääoman korotus on rekisteröity.

Eirikuva Digital Image Oyj Abp:n annin merkinnät hyväksytty | Osakeanti 9.10.–16.11.2007
Eirikuva Digital Image Oyj Abp järjesti annin 9.10.- 16.11.2007, jossa yhtiö tarjosi yhteensä enintään 1.500.000 yhtiön uutta osaketta merkittäväksi. Yhtiö sai lisäksi, ennen merkintäajan alkamista, annin ehtojen mukaisia toissijaisia merkintäsitoumuksia enintään 1.500.000 osakkeesta.
 
Yhtiön hallitus on hyväksynyt yhtiön järjestämässä annissa merkintäaikana 9.10. – 16.11.2007 tehdyt merkinnät täysimääräisinä ja allokoinut jäljelle jäävät osakkeet merkintäsitoumusten ehtojen mukaisesti niiden antajien kesken.

Suurimmat merkitsijät annissa olivat:

 • Oy Herttaässä Ab 455.500 osaketta
 • Possidentes Oy 341.625 osaketta
 • Blue White Capital Oy 113.875 osaketta
 • Troll Capital Oy 113.875 osaketta
 • Jonas Nordlund 113.875 osaketta
 • Kargol Oy Ab 56.938 osaketta
 • Markku Hietamäki 56.938 osaketta
 • Merja Ailama-Mäkitalo 56.938 osaketta
 • Juha Kojonen 36.132 osaketta
 • Confido Capital Oy 20.805 osaketta

Annin jälkeen Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat olivat:

 • Amago Capital AB (publ) 57,39 %
 • Oy Herttaässä Ab 12,94 %
 • Possidentes Oy 9,71 %
 • Blue White Capital Oy 3,24 %
 • Troll Capital Oy 3,24 %
 • Jonas Nordlund 3,24 %
 • Kargol Oy Ab 1,62 %
 • Markku Hietamäki 1,62 %
 • Merja Ailama-Mäkitalo 1,62 %
 • Juha Kojonen 1,03 %
 • Confido Capital Oy 1,00 %
Osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakepääoma nousee 600.000,00 eurolla. Loppuosa 600.000,00 euroa osakemerkinnöistä kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
 
Annissa merkityt uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arvioilta viimeistään 28.11.2007 ja haetaan kaupankäynnin kohteeksi OMX First North Finland -markkinapaikalla arvioilta 3.12.2007. Merkintäpaikkana toimi Privanet Pankkiiriliike.

Päivitetty viimeksi
2. maaliskuuta, 2021

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.