_Sijoittajat
Avidly Suurimmat osakkeenomistajat

Suurimmat osakkeenomistajat

Avidly Oyj:n 30 suurinta osakkeenomistajaa 31.05.2020

  Nimi Sektori Määrä yht. Määrä yht %
1 CAPMAN GROWTH EQUITY FUND 2017 KY MUUT YHTEISSIJOITUSYRITYKSET 410000 16,48
2 EUROCLEAR BANK SA/NV EUROALUEEN JÄSENVALTIOT 203006 8,16
3 GOBELET OY YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT 178910 7,19
4 SKOGBERG VILLE JOHANNES PALKANSAAJAKOTITALOUDET 121594 4,89
5 PALCMILLS OY YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT 110000 4,42
6 NORDEA BANK ABP TALLETUSPANKIT, YKSITYISET KOTIMAISE 95515 3,84
7 AMLAX OY YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT 66700 2,68
8 IMPOLA JUHA HENRIK PALKANSAAJAKOTITALOUDET 66380 2,67
9 VIIMA HELSINKI OY YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT 62000 2,49
10 NORDNET BANK AB EUROALUEEN ULKOPUOLISET JÄSENVALTIOT 61336 2,47
11 NIKKOLA ISMO TAPANI PALKANSAAJAKOTITALOUDET 60000 2,41
12 LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE S.A. VAKUUTUSLAITOKSET, ULKOM.OMISTEISET 50000 2,01
13 VIENTO OY YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT 46000 1,85
14 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) HELSINGIN SIVUKONTTORI TALLETUSPANKIT, ULKOMAISOMISTEISET 43230 1,74
15 BJÖRKLUND AKI HENRIK PALKANSAAJAKOTITALOUDET 35122 1,41
16 SCHENGEN INVESTMENT OY YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT 34931 1,40
17 ICT FINANCE GROUP OY YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT 33000 1,33
18 MEDIADRIVE OY YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT 18715 0,75
19 VAITTINEN JYRKI JUHANI PALKANSAAJAKOTITALOUDET 17813 0,72
20 CLEARSTREAM BANKING S.A. EUROALUEEN JÄSENVALTIOT 17258 0,69
21 JÄRVINEN LASSE JAAKKO PALKANSAAJAKOTITALOUDET 15145 0,61
22 KARKKOLAINEN VILLE ILMARI OMAISUUSTULOJEN SAAJAKOTITALOUDET 14630 0,59
23 RAUTIO SANNA MAARIT PALKANSAAJAKOTITALOUDET 14492 0,58
24 AVIDLY OYJ YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT 14212 0,57
25 HUTTUNEN MARIA TERESA PALKANSAAJAKOTITALOUDET 14140 0,57
26 PALOSAARI JUHA KAARLO PALKANSAAJAKOTITALOUDET 13900 0,56
27 STENIUS NETTA MARJAANA PALKANSAAJAKOTITALOUDET 13630 0,55
28 ARJATSALO RAULI ILARI PALKANSAAJAKOTITALOUDET 12079 0,49
29 AIRISTO KARI TUOMAS KOTITALOUDET 11300 0,45
30 VIHERTO TERO PEKKA PALKANSAAJAKOTITALOUDET 11176 0,45

* Gobelet Oy on 100 % Jari Tuovisen omistama yhtiö.

Yhtiön hallussa olevien yhtiön omien osakkeiden määrä on 14 212 kpl ja osuus kaikista osakkeista 0,57%.

Avidly Oyj:n osakkeenomistajaryhmät 31.05.2020

Ryhmä Osakemäärä Osuus  Määrä  Osuus
Kotitaloudet 925 827 37 % 793 93 %
Kotimaiset yritykset 1 079 997 43 % 52 6 %
Pankit ja vakuutuslaitokset 200 078 8 % 8 1 %
Ulkomaiset omistajat 281 600 11 % 3 0 %
YHTEENSÄ 2 487 502 100 % 856 100 %