_Sijoittajat
Avidly Suurimmat osakkeenomistajat

Suurimmat osakkeenomistajat

Avidly Oyj:n 30 suurinta osakkeenomistajaa 31.07.2020

  Nimi Sektori Määrä yht. Määrä yht. %
1 CAPMAN GROWTH EQUITY FUND 2017 KY MUUT YHTEISSIJOITUSYRITYKSET 851 722 17,12
2 EUROCLEAR BANK SA/NV EUROALUEEN JÄSENVALTIOT 421 719 8,48
3 GOBELET OY YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT 371 662 7,47
4 SKOGBERG VILLE JOHANNES PALKANSAAJAKOTITALOUDET 252 595 5,08
5 PALCMILLS OY YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT 220 000 4,42
6 AMLAX OY YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT 187 745 3,77
7 NORDEA BANK ABP TALLETUSPANKIT, YKSITYISET KOTIMAISET 155 564 3,13
8 MAULA JESSE JOUNI SAKARI PALKANSAAJAKOTITALOUDET 150 000 3,02
9 NIKKOLA ISMO TAPANI PALKANSAAJAKOTITALOUDET 120 000 2,41
10 NORDNET BANK AB EUROALUEEN ULKOPUOLISET JÄSENVALTIOT 101 788 2,05
11 LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE S.A. VAKUUTUSLAITOKSET, ULKOM.OMISTEISET 100 000 2,01
12 PARVIKOSKI HANS AUGUST PALKANSAAJAKOTITALOUDET 100 000 2,01
13 VIENTO OY YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT 95 559 1,92
14 IMPOLA JUHA HENRIK PALKANSAAJAKOTITALOUDET 88 380 1,78
15 ICT FINANCE GROUP OY YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT 74 000 1,49
16 SCHENGEN INVESTMENT OY YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT 72 489 1,46
17 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) HELSINGIN SIVUKONTTORI TALLETUSPANKIT, ULKOMAISOMISTEISET 63 019 1,27
18 RIO GROUP OY YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT 62 165 1,25
19 VIIMA HELSINKI OY YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT 62 000 1,25
20 MANNINEN ANTTI AKSELI PALKANSAAJAKOTITALOUDET 41 000 0,82
21 BJÖRKLUND AKI HENRIK PALKANSAAJAKOTITALOUDET 35 122 0,71
22 PALOSAARI JUHA KAARLO PALKANSAAJAKOTITALOUDET 33 670 0,68
23 MAC-ONE OY AB YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT 32 600 0,66
24 JÄRVINEN LASSE JAAKKO PALKANSAAJAKOTITALOUDET 32 570 0,65
25 CLEARSTREAM BANKING S.A. EUROALUEEN JÄSENVALTIOT 31 440 0,63
26 RAJASOFT OY YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT 26 494 0,53
27 VIHERTO TERO PALKANSAAJAKOTITALOUDET 23 201 0,47
28 AIRISTO KARI TUOMAS KOTITALOUDET 22 600 0,45
29 VÄISÄNEN VILLE ANTERO OMAISUUSTULOJEN SAAJAKOTITALOUDET 22 000 0,44
30 ACUME HEDGE OY YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT 20 000 0,40

* Gobelet Oy on 100 % Jari Tuovisen omistama yhtiö.

Yhtiön hallussa olevien yhtiön omien osakkeiden määrä on 14 212 kpl ja osuus kaikista osakkeista 0,29 %.

Avidly Oyj:n osakkeenomistajaryhmät 31.07.2020

Ryhmä Osakemäärä Osuus  Määrä  Osuus
Kotitaloudet 1 803 422 36 % 897 93 %
Kotimaiset yritykset 2 278 291 46 % 57 6 %
Pankit ja vakuutuslaitokset 338 093 7 % 8 1 %
Ulkomaiset omistajat 555 198 11 % 4 0 %
YHTEENSÄ 4 975 004 100 % 966 100 %