_Sijoittajat
Avidly Suurimmat osakkeenomistajat 30.4.2019

Suurimmat osakkeenomistajat

Avidly Oyj:n 30 suurinta osakkeenomistajaa 30.9.2019

  Nimi  Määrä  Määrä %
1 CAPMAN GROWTH EQUITY FUND 2017 KY        410 000 16,5 %
2 EUROCLEAR BANK SA/NV (HALLINTAREKISTERI)        203 006 8,2 %
3 GOBELET OY*        178 910 7,2 %
4 SKOGBERG VILLE         121 594 4,9 %
5 PALCMILLS OY        110 000 4,4 %
6 NORDEA BANK ABP (HALLINTAREKISTERI)        104 094 4,2 %
7 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) HELSINGIN SIVUKONTTORI (HALLINTAREKISTERI)          86 571 3,5 %
8 IMPOLA JUHA           66 300 2,7 %
9 NORDNET BANK AB (HALLINTAREKISTERI)          63 686 2,6 %
10 VIIMA HELSINKI OY          62 000 2,5 %
11 NIKKOLA ISMO           58 918 2,4 %
12 VIENTO OY          36 599 1,5 %
13 BJÖRKLUND AKI HENRIK          35 122 1,4 %
14 SCHENGEN INVESTMENT OY          32 150 1,3 %
15 COCO INVEST OY          30 000 1,2 %
16 FOCULUS OY          23 000 0,9 %
17 JÄRVINEN LASSE JAAKKO          22 912 0,9 %
18 AMLAX OY          22 174 0,9 %
19 MEDIADRIVE OY          18 715 0,8 %
20 ICT FINANCE GROUP OY          18 330 0,7 %
21 VAITTINEN JYRKI           17 813 0,7 %
22 RAUTIO SANNA           15 207 0,6 %
23 MINODEL OY          14 875 0,6 %
24 KARKKOLAINEN VILLE           14 630 0,6 %
25 YHTEISTILI  (SIIRTYMÄSSÄ OLEVAT OSAKKEET)          14 182 0,6 %
26 HUTTUNEN MARIA           14 140 0,6 %
27 STENIUS NETTA           13 630 0,5 %
28 ARJATSALO RAULI           12 079 0,5 %
29 SAMMUTIN JA AKKU OY          11 000 0,4 %
30 UTRIAINEN ARI           10 413 0,4 %

 

* Gobelet Oy on 100 % Jari Tuovisen omistama yhtiö.

Yhtiön hallussa olevien yhtiön omien osakkeiden määrä on 14 212 kpl ja osuus kaikista osakkeista 0,6%.

Avidly Oyj:n osakkeenomistajaryhmät 30.9.2019

Ryhmä Osakemäärä Osuus  Määrä  Osuus, %
Kotitaloudet       932 363 37,5 % 833 92,0 %
Kotimaiset yritykset    1 064 595 42,8 % 59 6,5 %
Pankit ja vakuutuslaitokset       202 257 8,1 % 7 0,8 %
Ulkomaiset omistajat       288 287 11,6 % 6 0,7 %
YHTEENSÄ    2 487 502 100,00 % 905 100,00 %