_Sijoittajat

Taloudelliset tavoitteet

Avidly Oyj:n hallitus on hyväksynyt yhtiölle seuraavat taloudelliset tavoitteet vuoteen 2025 ulottuvalle strategiakaudelle:

Aikaisemmat taloudelliset tavoitteet 2019–2024

(julkaistu 30.1.2019)

Päivitetyt taloudelliset tavoitteet 2021–2025

(julkaistu 11.12.2020)

Kasvu

  • Vuosittain yli 25 %:n orgaaninen liikevaihdon kasvu ja yli 40 %:n kokonaiskasvu.
  • Yli 100 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2024 mennessä.

Kasvu

  • Vuosittain yli 10 %:n orgaaninen liikevaihdon kasvu, kansainvälinen kasvu nopeampaa
  • Yli 50 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2025.

Kannattavuus

  • Vuotuinen liikevoitto (EBIT) 2–7 % liikevaihdosta nopeasta kasvusta huolimatta.

Kannattavuus

  • Positiivinen  oikaistu liikevoitto (EBITA*) vuonna  2021
  • Oikaistu liikevoitto (EBITA*) vähintään 10 % liikevaihdosta vuonna 2025
Osinkopolitiikka
  • Avidly voi jakaa osinkona enintään 50 % sen vuosittaisesta nettotuloksesta strategiakaudella 2019–2024 edellyttäen, että osingonjako ei vaikuta Avidlyn kykyyn saavuttaa kaudelle 2019–2024 asetetut kasvutavoitteet.

Osinkopolitiikka

  • Yhtiön aikomuksena on käyttää nettotulos kasvun rahoittamiseen eikä jakaa osinkoa toistaiseksi

 * EBITA = Liikevoitto (EBIT) lisättynä hankittujen liiketoimintojen allokaatiopoistoilla ja arvonalennuksilla.