_Sijoittajat
Avidly avainluvut

Avainluvut

Liikevaihto Myyntikate Henkilosto 

Liikevoitto tulos

 

LUVUT: 2013-2014 FAS, 2015-2017 IFRS
* sisältää 0,12 euroa laskennallista verosaamista