_Sijoittajat
Avidly sijoituskohteena

Inbound-markkinointi

Liiketoiminta-alue ja toimintaympäristö

Avidlyn Inbound-markkinointi-liiketoiminta-alueella keskitymme tarjoamaan HubSpot-alustan ympärille rakennettuja palveluita ja integraatioita.

HubSpot on markkinoiden johtava teknologia-alusta, joka koostuu markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun työkaluista. HubSpot on New Yorkin pörssiin listattu yhtiö, jonka arvioitu liikevaihto vuodelle 2018 on yli 500 miljoonaa euroa. Se on nopeimmin kasvava inbound-markkinoinnin ja -myynnin teknologia-alusta, jonka vuotuinen kasvu on viimeisten neljän vuoden aikana ollut keskimäärin yli 40 % vuodessa.

Markkinoinnin ja myynnin yhdistäminen inbound-menetelmiin tuottaa yrityksille arvokkaita ja helposti mitattavia tuloksia. Tulokset saavutetaan mahdollistamalla tehokkaiden, henkilökohtaisten asiakaskokemusten tarjoaminen asiakkuuden kaikissa vaiheissa. Prosessi alkaa kiinnostuneiden ja kohderyhmään kuuluvien potentiaalisten asiakkaiden houkuttelemisesta yrityksen verkkosivustoon ja blogiin. Käyttämällä tietyn asiakkaan tarpeisiin tai vaatimuksiin nähden olennaista ja hyödyllistä sisältöä inbound-myynnillä ja -markkinoinnilla pyritään ohjaamaan oikeat potentiaaliset asiakkaat tehokkaasti myyntiputken eri vaiheiden läpi kohti oikeaa ostopäätöstä. Viime vuosina on ollut havaittavissa painopisteen siirtymistä kohti inbound-myyntiä ja -markkinointia yritysten ymmärtäessä yhä paremmin, miten arvokasta on huolehtia ihmisistä aina ensikiinnostuksesta lähtien myyntiputken ja asiakkuuden eri vaiheissa.

Avidlyn Inbound-markkinointi-liiketoiminta-alue koostuu tällä hetkellä Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan tiimeistä. Niihin kuuluu yhteensä yli 50 asiantuntijaa, jotka keskittyvät kasvustrategioihin, inbound-markkinointiin ja -myyntiin sekä HubSpot-ohjelmistoon ja integraatioihin. Avidly on yksi maailman suurimmista HubSpot-ohjelmistoon liittyvien palveluiden tarjoajista. Avidlyn Inbound-markkinointi-liiketoiminta-alueella keskitymme jatkossa markkina-aseman kasvattamiseen Pohjoismaissa sekä liiketoiminnan laajentamiseen Pohjoismaiden ulkopuolelle. Liiketoiminta-alueen kunnianhimoisena tavoitteena on nopea kansainvälinen kasvu sekä orgaanisesti että yritysostoin.

Palvelemme asiakkaitamme kaikilla näillä osa-alueilla. Käytämme huomispäivän digitaalisia työkaluja antamaan myynti-, markkinointi- ja palveluorganisaatioille keinoja työskennellä paremmin ja tehokkaammin – älykkäästi, avuliaasti ja luotettavasti. Meille inbound on kaiken toimintamme keskiössä oleva ajattelutapa, filosofia ja kulttuuri, jota toteuttamalla meistä tulee maailman paras kasvukumppani.

Yhdistämällä neljän (Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska) HubSpot Diamond Partnerin (HubSpotin kumppanuusohjelman korkein taso) voimat Avidly on nopeasti kehittynyt yhdeksi maailman suurimmista inbound-toimistoista. Avidlyn Inbound-markkinointi-liiketoiminta-alue on datalähtöinen ja asiakaskeskeinen kasvutoimisto, joka antaa asiakkaillemme työkalut kasvun optimointiin.

Pyrimme pysymään muiden edellä modernin markkinoinnin jatkuvasti muuttuvassa kentässä. Se on ainoa tapa, jolla voimme auttaa asiakkaitamme menestymään, loistamaan, saavuttamaan tavoitteensa ja ylittämään ne.