_Sijoittajat
Avidly sijoituskohteena

Markkinointipalvelut

Liiketoiminta-alue ja toimintaympäristö

Markkinoinnin palvelut ja eri markkinointityökalut digitalisoituvat nopeasti. Niistä on tullut kasvun moottori, ja myös suomalaiset yritykset ovat hyötyneet digitalisaatiosta. Vuonna 2018 digimainonnan kasvuvauhti oli lähes kaksinkertainen verrattuna vuoteen 2017. Tämä näkyy myös markkinointibudjeteissa: vuonna 2018 digimediaan käytettiin globaalisti noin 44 % markkinointibudjetista, ja vuoteen 2020 mennessä luvun arvellaan nousevan lähelle 50:tä prosenttia.

Suuntaus on sama Suomessa, ja digitaalisista työkaluista hyödyn irti ottavat, myynnin ja markkinoinnin yhdistävät innovatiiviset yritykset kasvavat huomattavasti muita yrityksiä nopeammin. Kasvuvauhdista huolimatta enemmistö suomalaisyrityksistä on kansainvälisessä vertailussa kuitenkin vasta alkuvaiheessa myyntinsä ja markkinointinsa digitalisoinnissa. Tämä antaa digitaalisen markkinoinnin palvelujen tarjoajille erinomaisen ponnahduslaudan kasvuun.

Digitalisaation ja teknologian myötä markkinoinnin osaamisvaatimukset ja koko toimiala muuttuvat nopeasti. Esimerkiksi Forrester Consultingin ja Accenture Interactiven vuoden 2018 lopussa julkaiseman tutkimuksen mukaan eri puolilla maailmaa työskentelevistä markkinointipäättäjistä 26 % on sitä mieltä, että yksi markkinointijohtajan keskeisimmistä tehtävistä tulevien 12 kuukauden aikana on uuden teknologiastrategian käyttöönotto. Jatkossa toimialan rajojen määrittely onkin yhä vaikeampaa – ja myös merkityksettömämpää. Menestyjät tarttuvatkin uusiin mahdollisuuksiin ja ketteriin toimintatapoihin ennakkoluulottomasti.

Avidlyn Markkinointipalvelut-liiketoiminta-aluetarjoaa Suomen laajimman toimistoverkoston kautta monipuolista markkinointiosaamista asiakkaidensa kasvun tueksi. Palvelemme tällä hetkellä asiakkaitamme yhdellätoista paikkakunnalla: Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Kotkassa, Kouvolassa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Mikkelissä, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Kehitämme toimintaamme entistä paremmin asiakkaiden digitaalisia tarpeita palvelevaksi ja tavoittelemme entistä vahvemmin jatkuvaa markkinoinnin toimintamallia, joka tähtää asiakkaan strategisten tavoitteiden saavuttamiseen markkinoinnin keinoin.

Näemme, että jatkossa asiakkaiden markkinoinnin tarpeet ovat entistä enemmän sidoksissa yhtiön strategiaan, ja tällöin markkinoinnin kumppanin on pystyttävä tarjoamaan kokonaisvaltaisia markkinoinnin ja viestinnän palveluita asiakkaan strategian toteuttamiseen. Uskomme, että erityisesti keskisuurten yritysten tarpeet markkinoinnin kokonaisvaltaiselle, luovalle strategiselle kumppanille kasvavat.

Avidlyn markkinointipalvelut-liiketoiminta-alue muodostaa ainutlaatuisen kokonaisuuden, jossa yhdeltä kumppanilta on mahdollista saada laajan markkinoinnin palvelutarjonnan lisäksi myös mm. viestinnän sekä mediatoimiston palvelut. Uskomme, että tämä ainutlaatuinen kokonaisuus yhdistettynä laajaan toimistoverkostoon Suomessa tarjoaa erityisen hyvän mahdollisuuden kasvattaa liiketoimintaa orgaanisesti Suomen muuttuvassa markkinoinnin toimintakentässä. Markkinointipalvelut-liiketoiminta-alueen pääasiallinen tavoite on jatkaa kannattavaa orgaanista kasvua Suomessa. Yhtenä kasvun mahdollisuutena näemme 500 yrityksestä koostuvan nykyisen asiakaskuntamme palvelemisen entistä useammalla palvelualueella. Tulemme jatkossa kehittämään toimintaamme niin, että se palvelee erityisesti asiakkaidemme strategisia ja digitaalisia tarpeita entistäkin paremmin.

Uskomme, että markkinoinnin teknologioiden tarjoamien uusien mahdollisuuksien lisääntyessä ja yritysten digitalisoitumisen jatkuessa markkinointi siirtyy yhä lähemmäksi yrityksen myyntitoimintoja tulevina vuosina, ja näin varsinkin digitaalisen markkinoinnin strateginen merkitys yritysten kasvun mahdollistajana kasvaa.

Uskomme, että teknologioiden lisäksi asiakkaan ja markkinoinnin palveluyritysten yhteistyön tehokkuudella ja syvyydellä on keskeinen merkitys markkinoinnin kehittämiseksi kriittiseksi kasvua aikaansaavaksi toiminnoksi yrityksissä. Markkinoinnin rooli yritysten liiketoiminnassa kasvaa, minkä myötä myös asiakkaiden tarpeet markkinoinnin kumppaneita kohtaan ovat muuttuneet. Markkinointi muuttuu entistä vahvemmin projektiluontoisesta tekemisestä kohti jatkuvaa strategista myynnin ja brändiarvon kasvattamista sekä asiakaskokemuksen kehittämistä.

Erityisesti keskisuurten yritysten haasteena tulee jatkossa olemaan nykyaikaisten markkinointiosaajien houkutteleminen työntekijöiksi. Näemme, että tämän myötä ulkoisten markkinointikumppaneiden rooli kasvaa tässä keskisuurten yritysten kohderyhmässä. Lisäksi uskomme, että uusien digitaalisten mahdollisuuksien rinnalla myös viestinnän ja sisältöjen rooli kasvaa jatkossakin osana yritysten strategisten tavoitteiden saavuttamista.