Avidly_green

Vuosikertomus 2021 

People Behind Martech

TOMORROWBOUND

Toimitusjohtajan katsaus

"Avidlyn vuotta 2021 leimasivat erittäin nopea orgaaninen kasvu, panostukset liiketoiminnan kehittämiseksi sekä suotuisa toimintaympäristö. Lähdemme vuoteen 2022 hyvistä asemista", kertoo Jesse Maula.

Voit lukea koko toimitusjohtajan katsauksen alta.
Lue koko toimitusjohtajan katsaus
Avidlyn vuotta 2021 leimasivat erittäin nopea orgaaninen kasvu, panostukset liiketoiminnan kehittämiseksi sekä suotuisa toimintaympäristö. Lähdemme vuoteen 2022 hyvistä asemista.  

Globaali martech-markkina kasvoi vuonna 2021 digitaalisten palveluiden kasvun sekä kuluttajien muuttuvien käyttäytymismallien ja odotusten vuoksi. Kasvun taustalla on luovuuden, datan ja ymmärryksen lisääntyminen, martech-osaajien tarve, martech-budjettien kasvu sekä älykkäämmät työskentelytavat. Suotuisa markkinaympäristö vauhditti myös Avidlyn kasvua, joka oli selvästi markkinaa nopeampaa. Liikevaihtomme kasvoi orgaanisesti 20 prosenttia 30,0 miljoonaan euroon ja oikaistu liiketuloksemme yli kolminkertaistui 1,1 miljoonaan euroon. 

Erityisen nopeaa kasvu oli kansainvälisessä liiketoiminnassamme, jossa myyntikate kasvoi noin kaksinkertaista vauhtia Suomen liiketoimintaan verrattuna. Suomen ulkopuolella kysyntä kohdistui erityisesti myynnin ja markkinoinnin automaatiota vauhdittaviin digitaalisiin palveluihin, kun taas Suomessa kysyntä kattoi kaikki tarjoamamme markkinointiteknologian palvelut. Jatkuvien palveluiden osuus myyntikatteesta nousi 47 prosenttiin, ja uusien asiakkaiden osuus saaduista tilauksista oli noin 30 prosenttia. 

Panostimme yhtenäisen kasvualustan rakentamiseen

Hyvän kehityksen taustalla on ollut määrätietoinen liiketoiminnan kasvattaminen ja  asiakasprosessien sekä sisäisten prosessien, järjestelmien ja seurannan kehitystyö. Lisäksi Avidlyn brändi uudistettiin maaliskuussa 2021 viestimään joulukuussa 2020 julkaistun Impact driven growth -kasvustrategiamme ytimessä olevaa vaikuttavuutta. 

Tekemiemme muutosten myötä Avidlyn palvelualusta, prosessit ja tunnettuus kehittyivät oikeaan suuntaan vuonna 2021. Onnistuimme myös syventämään ja laajentamaan nykyisiä asiakassuhteitamme ja parantamaan asiakastyytyväisyyttä. 

Strategiset painopistealueemme ennallaan

Tähtäämme pitkän aikavälin omistaja-arvon kasvattamiseen toteuttamalla strategiaamme määrätietoisesti. Strategiset tavoitteemme kaudella 2021–2025 ovat kannattava kasvu, ajatusjohtajuus, paras työpaikka ja uskollisimmat asiakkaat. Myös yhtenäisen kasvualustamme One Avidly Platformin rakentaminen ja kehittäminen jatkuu vuonna 2022.

Lähivuosien kasvun ja palvelutarjonnan syventämisen näkökulmasta vuoden 2021 tärkeimpiä tapahtumia oli joulukuussa tiedotettu Digital 22 Online -yritysosto, joka laajentaa kuluvana vuonna toimintaamme Iso-Britanniaan ja Kanadaan ja vahvistaa asemaamme maailman johtavana HubSpotin myynti- ja markkinointikumppanina. 

Vuoden 2021 lopulle ajoittui myös keskeisiä liiketoimintamme organisointiin ja johtamiseen liittyviä uudistuksia, kuten Suomen, Norjan ja Ruotsin sekä Saksan liiketoimintojen uudelleenorganisoinnit. Odotamme näiden muutosten myönteisten vaikutusten näkyvän toiminnassamme vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. 

Tavoittelemme vahvaa kasvua myös jatkossa

Liiketoimintamme pitkän aikavälin näkymät ovat hyvät. Meillä on ainutlaatuista osaamista, jonka turvin voimme auttaa asiakkaitamme parantamaan myynti- ja markkinointiteknologiaansa ja ennen kaikkea sen vaikuttavuutta.

Tällä hetkellä markkinanäkymä vuodelle 2022 on suotuisa. Kaiken kaikkiaan Avidly on hyvässä asemassa. Tavoitteenamme on tulevaisuudessa kehittyä askel askeleelta, ja strategiamme mukaisesti painottaa palvelualustamme kehitystä ja toimintamme laajentamista martech-ekosysteemin sisällä.

Haluan lämpimästi kiittää koko Avidlyn henkilökuntaa, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme menestyksekkäästä vuodesta ja hienosta yhteistyöstä vuonna 2021.

Jesse Maula 
Toimitusjohtaja 

avidly-stock-bubble
PDF:t

Lataa raportit

Vuosikertomus 2021

Vuosikertomus sisältää yleisosan, hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä hallinnoinnin.

Tilinpäätös 2021

Tilinpäätösdokumenttiin sisältyy hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös liitetietoineen sekä tilintarkastuskertomus.

Hallinnointi 2021

Hallinnointi sisältää selvityksen yhtiön hallinnoinnista sekä hallituksen ja johtoryhmän jäsenten esittelyt.

Avainluvut 2021

Liikevaihto 30,0 M€ +20,0 %
Myyntikate 21,6 M€ +15,8 %
Jatkuvat palvelut noin 47 % myyntikatteesta
Konsernin käyttökate (EBITDA) 1,6 M€ -5,7 %
EBITA * 0,1 M€
Oikaistu liiketulos ** 1,1 M€
Liiketulos (EBIT) -0,1 M€ +6,6 %
Tilikauden tulos -0,2 M€
Työntekijöitä keskimäärin 237
Omavaraisuusaste 48,14 %
Nettovelkaisuusaste 6,22 %

Strategian toteutus vuonna 2021

Asiakaskokemus, data ja teknologia kietoutuvat tiiviisti yhteen strategiassamme, joka perustuu kykyymme tarjota vaikuttavia ja kasvua tuovia ratkaisuja asiakkaillemme. Strategiamme avulla tavoittelemme kannattavaa kasvua ja asemaa Euroopan johtavana martech-palveluntarjoajana.

Strategiset tavoitteemme vuosille 2021-2025 ovat kannattava kasvu, ajatusjohtajuus, paras työpaikka ja uskollisimmat asiakkaat. Vuosien 2021-2022 lisätavoitteena on yhtenäisen kasvualustan eli One Avidly Platformin rakentaminen ja kehittäminen. Alla esitellään lyhyesti jokainen tavoitteista sekä toimia tulevaisuuden Avidlyn rakentamiseksi.

Kannattava kasvu

Kasvustrategian toteuttaminen on Avidlyn tärkein prioriteetti. Strategiakaudella 2021-2025 orgaaninen kasvutavoitteemme on  yli 10 prosenttia vuodessa. Kasvutavoite sisältää oletuksen, että kansainvälinen kasvu on nopeampaa kuin Suomessa. Lisäksi aiomme kasvaa yritysjärjestelyin saavuttaaksemme vähintään 50 miljoonan euron liikevaihtotavoitteemme vuonna 2025. 

Kannattava kasvu -tavoitteen toteutuminen

Kasvutavoitteemme toinen osatekijä on kannattavuus. Tavoitteenamme on parantaa oikaistua liikevoittoa (EBITA) vuosittain ja saavuttaa vähintään 10 prosentin EBITA-marginaali vuonna 2025.

Olemme strategiatyössämme tunnistaneet kolme keskeistä kasvumahdollisuutta: 

 • Markkinoiden laajentaminen, eli laajentuminen uusille markkinoille, joilla emme vielä toimi, 
 • Palvelujen laajentaminen, eli palveluvalikoimamme laajentaminen ja uusien palvelujen kehittäminen sekä 
 • Markkinoiden kasvu, eli markkinointiteknologiamarkkinoiden yleisen kasvun hyödyntäminen. 

Painopistealueitamme kasvun edistämisessä ovat kansainvälisen kasvun kiihdyttäminen, ratkaisujen löytäminen asiakkaalle, panostukset Avidlyn  kasvualustaan, henkilöstöön & verkostoihin sekä digitaalisen muutoksen tukeminen. 

 

Painopistealueen kohokohdat vuonna 2021:

 • Kasvu: 
  • Orgaanisen liikevaihdon kasvu oli 20,0 %, kun tavoitteena oli yli 10 %:n vuotuinen kasvu.
  • Oman toimintamme volyymia mittaava myyntikate  kasvoi 15,8 %.
  • Joulukuussa 2021 julkistettu Digital 22 Online -yrityskauppa ei vaikuttanut vuoden 2021 lukuihin, mutta tasoittaa tietä M&A-pohjaiselle kasvulle vuonna 2022.
 • Kannattavuus:
  • Oikaistu liiketulos, joka kuvaa liiketoimintamme operatiivista tulosta, kasvoi 1 074 tuhanteen euroon 337 tuhannesta eurosta vuonna 2020 ja -2 065 tuhannesta eurosta vuonna 2019.

Ajatusjohtajuus

Ajatusjohtajuus liittyy läheisesti tavoitteeseemme rekrytoida ja pitää palveluksessamme alamme parhaat osaajat ja toteuttaa TomorrowBound-ajatteluamme. Meille ajatusjohtajuus on sitä, että jaamme asiakkaillemme palveluihimme, toimintaympäristöömme ja ajankohtaisiin teemoihin liittyvää asiantuntemusta ja näkemyksiä. Kyse on myös luottamuksen rakentamisesta asiakkaidemme ja sidosryhmiemme keskuudessa sekä Avidly-brändin maineen vahvistamisesta kasvumme mahdollistamiseksi. 

Ajatusjohtajuus -tavoitteen toteutuminen

Ennakointi- ja insight -palvelumme auttavat asiakkaitamme ymmärtämään tulevaisuuden trendejä ja omia vaikutusmahdollisuuksiaan muuttuvassa ympäristössä. Työntekijämme jakavat näkemyksiään, parhaita käytäntöjä ja esimerkkejä erilaisissa blogeissa ja webcasteissa verkkosivustollamme. Vuonna 2021 lanseerattiin kaksi uutta konseptia, jotka tukevat ajatusjohtajuustavoitettamme: 

 • Tomorrowtalks on Avidlyn tulevaisuuteen ja ratkaisuihin suuntautunut talkshow, joka on suunniteltu edistämään näkemystä kestävästä liiketoiminnasta. Ensimmäinen jakso esitettiin marraskuussa 2021.
 • Avidly Academy on foorumi tuoreiden näkemysten, silmiä avaavien ideoiden ja käytäntöjen sekä konkreettisten menetelmien jakamiseen asiakkaillemme. Se sisältää uusimmat ja suosituimmat webinaarimme ja markkinointioppaamme.

Mittaamme ajatusjohtajuuden kehittymistä seuraamalla asemaamme martech-alalla. Saadut tunnustukset, sisään tulevien liidien määrä sekä kiinnostus Avidlya kohtaan kumppanina, työnantajana tai sijoituskohteena ovat meille tärkeitä signaaleja siitä, miten meillä menee. 

 

Painopistealueen kohokohdat vuonna 2021: 

 • Saadut tunnustukset:
  • HubSpot Global Partner of the year -status vuonna 2021 kolmannen kerran peräkkäin.
  • Vuonna 2022 Premier Partner -status Google Partners -ohjelmassa.
  • Avidlyn asiakkaalleen Sakalle luoma kampanja voitti pronssia mainonnan tehokkuutta mittaavassa Effie Finland -kilpailussa. Äänekosken Energialle tehty kampanja pääsi myös kilpailussa ehdolle.
  • Avidlyn Pohjoismaiden suurimmalle yritysvastuuverkostolle FIBSille konseptoima ja toteuttama kestävän kehityksen viestinnän tutkimustyökalu oli yksi Finnish Comms Awards -kilpailun finalisteista kestävän kehityksen viestinnän sarjassa.
 • Saapuvien liidien ja avoimien työhakemusten määrä kasvoi.
 • Palvelutarjonta: ennakointi- ja insight-palvelut lanseerattiin uudelleen.
 • Tomorrowtalksin lanseeraus ja Avidly Academyn soft-launch.
 • Avidly-brändin uudistaminen ja omat markkinointitoimenpiteet.

Paras työpaikka

Kuten missä tahansa asiantuntijaorganisaatiossa, menestyksemme kannalta on keskeistä, että Avidlyn ja asiakkaidemme käytössä ovat parhaat osaajat. Kulttuurimme on avainasemassa, kun houkuttelemme parhaita osaajia Avidlyyn ja pyrimme pitämään heidät palveluksessamme.

Paras työpaikka -tavoitteen toteutuminen

Avidlyn arvot rohkeus, kunnioitus ja kunnianhimo ovat yritysfilosofiamme eli Tomorrowbound-ajattelun taustalla. Tomorrowbound-ajattelumme on moraalinen kompassimme, joka ohjaa jokapäiväistä työtämme ja innostaa meitä suuntaamaan eteenpäin, jotta voimme tehdä huomisesta paremman sekä ihmisille että yrityksille. 

Tomorrowbound-ajattelun ytimessä on nykyhetken haastaminen eli asioiden tekeminen toisin, viisaammin ja optimistisemmin. Se kannustaa meitä omaksumaan tutkimusmatkailijan ajattelutavan, antamaan tunnustusta kollegoillemme ja asiakkaillemme sekä pitämään hauskaa työssä. Se rohkaisee meitä myös olemaan kunnianhimoisia. Kunnianhimo on edellytys sille, että voimme toteuttaa asiakaslupauksemme eli saada aikaan vaikuttavuutta. Meidän on kyseenalaistettava ajatuksemme joka ikinen päivä ja myös löydettävä yhä parempia ratkaisuja, jotta haluttu muutos tapahtuu.

Vuonna 2021 jatkoimme myönteisen muutoksen edistämistä Avidlyssa. Jatkoimme käytäntöjä, jotka edistävät jatkuvaa kehitystä, uusien ideoiden ja oivallusten löytämistä sekä henkilökohtaista kasvua. Näihin kuuluvat muun muassa erilaiset kompetenssiryhmät, joissa jaetaan osaamista yrityksemme sisällä, sekä CX Sauna, joka toimi uusien ideoiden hautomona. Kehitimme myös johtamismalleja ja otimme vuoden 2021 alussa käyttöön OKR (Objectives and Key Results) -pohjaisen johtamismallin, joka perustuu yhteistoiminnalliseen tavoitteenasetteluun. OKR-mallin avulla seurataan edistymistä yksilö-, tiimi- ja yritystasolla, luodaan linjauksia ja kannustetaan sitoutumista mitattavissa olevien tavoitteiden ympärille. Vuoden viimeisellä neljänneksellä toteutimme myös organisaatiomuutoksia ja uudistimme johtotehtäviä. Tehdyt muutokset perustuivat osittain henkilöstöltämme saamaamme palautteeseen, jotta ne vastaisivat paremmin työntekijöidemme ja yrityksen tarpeisiin. 

Psykologisen turvallisuuden rakentaminen, työntekijöiden autonomian kehittäminen ja johtajuuden siirtäminen asteittain kohti valmentavaa johtamista ovat painopistealueitamme myös vuonna 2022. Jatkamme henkilökohtaisen osaamisen ja työntekijöiden autonomian kehittämistä sekä keskitymme urasuunnitteluun. Lisäksi Digital 22 Online -tiimin integroiminen Avidlyyn on painopistealue vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. 

 

Painopistealueen kohokohdat vuonna 2021: 

 • eNPS 20 (19 vuonna 2020).
 • Työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä 237 (228 vuonna 2020).
 • Johtamismallin kehittäminen ja OKR-mallin käyttöönotto.
 • Tärkeimpien henkilöstöprosessien ja toimintatapojen kehittäminen.
  • Urapolut ja roolikuvausten yhdenmukaistaminen.
  • Osaamiskartoitukset ja kyvykkyysanalyysit.
  • Uudet perehdytys- ja rekrytointiprosessit.
 • Kompetenssimentoriohjelman käynnistäminen. 
 • Jatkuvat toimet työntekijöiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi COVID-19-pandemian aikana.
 • Erilaisia hyvinvointialoitteita Avidlyn toimintamaissa. Esimerkiksi Suomessa työntekijät voivat käyttää 2 tuntia kuukaudessa valitsemiinsa hyvinvointiaktiviteetteihin.
 • Sisäisen, kuukausittaisen uutiskirjeen käyttöönotto.
 • Suomessa työntekijät saivat kaksi ylimääräistä vapaapäivää joulun aikana palkkioksi siitä, että he saavuttivat vuoden 2021 maakohtaiset tavoitteet. 

Uskollisimmat asiakkaat

Asiakkaidemme odotusten täyttäminen ja ylittäminen on kannattavan kasvumme edellytys. Yhdistämme luovuuden, teknologian ja datan tukeaksemme asiakkaidemme liiketoiminnan kestävää kasvua. Ainutlaatuisen asiantuntemuksemme avulla pystymme auttamaan asiakkaitamme parantamaan markkinointiteknologiaansa ja ennen kaikkea sen aikaansaamaa vaikutusta.

Uskollisimmat asiakkaat -tavoitteen toteutuminen

Vuonna 2021 keskityimme palvelutarjontamme kehittämiseen, jotta voisimme palvella asiakkaitamme paremmin. Keväällä 2021 lanseerasimme asiakkaillemme Avidly Growth Platformin, jonka osat ovat TomorroWave ja Opportunity Map. TomorroWave on työkalu, jonka avulla asiakkaamme voivat analysoida, kehittää ja hallita markkinointia ja myyntiä. Se perustuu nykyisen asiakaskokemuksen analysointiin ja keskeisten kehittämiskohteiden löytämiseen. Skaalautuvuutensa ansiosta sitä voidaan käyttää markkinointistrategioita, kampanjoita tai sisältöä luotaessa. Se tarjoaa myös puitteet niiden mittaamiselle ja tietoon perustuvalle kehittämiselle. TomorroWavea käsitellään yksityiskohtaisesti täällä. 

Avidly Opportunity Map puolestaan auttaa tarttumaan kasvumahdollisuuksiin luomalla ainutlaatuisia toimintojen yhdistelmiä kasvun edistämiseksi. Avidly Opportunity Map -kartan keskipisteenä on TomorroWave, jonka ympärillä on 3+1 lisätasoa. Ensimmäisellä tasolla on neljä mahdollisuutta, joiden varaan yritys voi lähteä rakentamaan kasvuaan: voittavien strategioiden rakentaminen ja kaupallistaminen, vaikuttavien asiakaskokemusten luominen, teknologian ja datan hyötyjen maksimointi sekä markkinoiden ja organisaation kasvun mahdollistaminen. Toinen taso koostuu erilaisista kyvykkyyksistä, jotka voidaan tunnistaa kullekin mahdollisuudelle. Kolmas taso koostuu toimista - tai Avidlyn näkökulmasta palveluista - joiden avulla voimme yhdessä saavuttaa haluamamme vaikutuksen. Mahdollisuuksien karttaa käsitellään yksityiskohtaisesti täällä. 

Avidly Opportunity Map -kartan kehittämisen ja käyttöönoton lisäksi useat One Avidly -hankkeen kehittämisessä toteutetut toimet ovat parantaneet asiakaskokemusta, esimerkiksi uudistettu myynti- ja palveluprosessi sekä Avidlyn palvelujen yhdenmukaistaminen  eri tiimeissä ja maissa.

Painopistealueen kohokohdat vuonna 2021:

 • Avidly mittaa asiakastyytyväisyyttään säännöllisesti. Joulukuussa konsernin NPS 60
 • Jatkuvien palvelujen osuus kasvoi 47 prosenttiin (42 %) vuonna 2021 
 • Uusien asiakkaiden osuus vuonna 2021 saaduista tilauksista oli noin 30 % 

Tutustu toteuttamiimme asiakastöihin ja luomiimme vaikutuksiin täällä.

 

One Avidly

Vuoden 2021 alussa olimme määritelleet perustan, jolle haluamme rakentaa liiketoimintaamme. Uusi strategiamme oli julkaistu, ja Avidlyn taloudellista asemaa oli vahvistettu vuonna 2020 toteutetuilla toimilla. Yksi vuoden 2021 tärkeimmistä painopistealueistamme olikin jatkaa kasvualustamme One Avidlyn rakentamista.

One Avidly -tavoitteen toteutuminen

Olemme kehittäneet sisäisiä ja ulkoisia prosessejamme ja edistäneet neljän strategisen tavoitteemme toteutumista seuraavien kategorioiden alla:

 • Avidly-brändi (tunnettuus ja arvostus)
 • Markkinointi (liidit ja tunnettuus)
 • Strategia (suunta ja resurssit)
 • Johtamisjärjestelmä (strategiakehys, kehityssuunnat, BI, talous)
 • Rahoitusinfrastruktuuri (suunnittelu, budjetointi, rahoitus, controller-toiminnot ja kirjanpito)
 • Palvelutarjooma (asemointi, laajennukset ja osaamisvajeen hallinta)
 • Myynti (CRM, liidit, sopimukset, asiakassuhteiden kehittäminen ja koordinointi)
 • Toteutus (osaamisvaranto, kumppanit, laadunhallinta, puitteet)
 • Rescue Rangers (hankkeiden elvyttäminen, konfliktien ratkaiseminen, rahoitus)
 • Paikallinen mutta globaali (todellinen kasvukumppani, paikallisten markkinoiden tuntemus)
 • HR (henkilöstö, rekrytointi, koulutus)
 • IT (strategia, infrastruktuuri ja ylläpito)

Jokaisen kategorian alla on kehitetty, uudistettu tai määritelty uudelleen prosesseja, välineitä ja vastuualueita. Työ näiden rakennuspalikoiden ympärillä jatkuu vuonna 2022. 

 

Painopistealueen kohokohdat vuonna 2021:

 

 • Brändin tunnettuus on parantunut.
 • Uusi kiteytetty palvelutarjonta: Avidly Growth Platform.
 • Konsernin johtoryhmän uudistaminen: uudet CTO:n, CXO:n ja COO:n roolit.
 • Konsernin laajuiset laatustandardit määritelty.
 • Avidlyn tech-organisaation uudistaminen yhdeksi kansainväliseksi tiimiksi.
 • Avidly Suomen rakenneuudistus - uusi johtamismalli vuodesta 2022 alkaen.
 • Avidlyn Ruotsin ja Norjan toimintojen yhdistäminen.
 • Avidly Saksan rakenneuudistus - uusi maajohto maaliskuusta 2022 alkaen.
 • Eri toimipisteiden välisiä yhteistyömalleja kirkastettiin ja  rajat ylittävien projektien määrä kasvoi 
 • BI- ja ERP-käyttöönotot 

Megatrendit muokkaavat liiketoimintaamme

TEKNOLOGINEN JA DIGITAALINEN MUUTOS

Teknologinen muutos muuttaa työskentelytapamme ja työmme sisällön. Tekoäly, robotiikka, automaatio ja tiedon/datan kasvava merkitys tekevät muutoksesta nopean ja vaikeasti ennustettavan. Kaikki, mikä on mahdollista automatisoida, tullaan automatisoimaan. Työn arvo tullaan määrittelemään uudelleen. Jatkuvasti kasvava erilaisten markkinointiteknologioiden määrä muuttaa toimialaamme. Meidän tulee ymmärtää sekä näitä teknologioita että asiakkaidemme liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti, jotta voimme yhdistää ja valjastaa ne asiakkaillemme uusia tuotteita, palveluja tai toimintamalleja luoviksi, konkreettisia vaikutuksia aikaansaaviksi palveluiksi. 

Avidlyn fokuksessa tulevaisuudessa: 

 • Kokonaisvaltainen teknologiaosaaminen
 • Verkostoihin perustuvat ketterät, mukautuvat ja älykkäät toimintamallit

 

Lisätietoa toimintaympäristöstämme löytyy tammikuussa 2022 pidetyn Strategiaamun esityksistä.

KESTÄVÄ KEHITYS

Maailma on dramaattisen muutoksen edessä kaikkien ekologisten ongelmien myötä. Tarkoituksellisuuden ja vaikuttavuuden kasvava kysyntä nousee tarpeesta muuttaa tapaamme elää maapallolla. Kestävä kasvu ja tiedostava kapitalismi ovat uusia, suosiota saavia käsitteitä. Ihmiset vaativat yrityksiltä, että voiton tavoittelun lisäksi ne myös kehittävät vahvaa ja merkityksellistä tarjontaa. Lisäksi lähes kaikilla brändin vahvuutta arvioivilla mittareilla tutkittuna asiakkaat haluavat todennäköisemmin kokeilla, pysyä uskollisina, maksaa enemmän ja toimia sellaisten brändien puolestapuhujina, jotka tekevät aidosti hyvää ja panostavat kestävään kehitykseen huomioimalla sekä ihmiset, voiton että planeetan. Tämä saa yritykset määrittämään itselleen muitakin keskeisiä tavoitteita kuin pelkän voiton tekemisen. 

Avidlyn fokuksessa tulevaisuudessa:

 • Keskittyminen vaikuttavuushakuiseen kasvuun 
 • Tarkoituksellisuus ja kannattava liiketoiminta yhdistettynä
EKOSYSTEEMIAJATTELU

Verkostoilla ja vuorovaikutuksella on tulevaisuudessa yhä suurempi vaikutus, sillä verkostoituminen ja uusien verkostojen luominen on yrityksille välttämätöntä. Verkostot ajavat kehitystä eteenpäin – olivat ne sitten yhteistyökumppanien välillä tai yrityksen sisällä. Vanhat hierarkkiset organisaatiot katoavat, ja ne korvataan itseohjautuvilla työntekijöillä ja tiimeillä. Myös yrityksen verkostossa olevien yhteistyökumppaneiden määrä kasvaa ja myötävaikuttaa tulevaan kasvuun.

Avidlyn fokuksessa tulevaisuudessa: 

 • Verkostomallien rakentaminen
ELÄMYSTALOUS

Elämystalous on määritetty "taloudeksi, jossa monia tuotteita ja palveluja myydään korostamalla vaikutusta, joka niillä voi olla ihmisten elämään".* Elämykset ovat oma kategoriansa, aivan kuten tuotteet ja palvelut. Asiakaskokemuksesta tulee tärkeä tekijä brändäyksen, markkinoinnin, myynnin ja palvelun ohella, minkä vuoksi brändikokemuksien tärkeys kasvaa.

Avidlyn fokuksessa tulevaisuudessa:

 • Asiakkaiden luottamuksen voittaminen loppuun asti hiotulla ja kokonaisvaltaisella asiakaskokemuksella


Image

Sijoittajaviestinnän yhteystiedot

Ota yhteyttä 

Toimitusjohtaja Jesse Maula
puhelin +358 40 548 0248, sähköposti jesse.maula@avidlyagency.com

Päivitetty viimeksi
11. maaliskuuta, 2022

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.