Vuosikertomus 2020
Yhdessä online

avidly-stock-bubble
PDF:t

Lataa raportit

Vuosikertomus 2020

Vuosikertomus sisältää yleisosan, hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä hallinnoinnin.

Tilinpäätös 2020

Tilinpäätösdokumenttiin sisältyy hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös liitetietoineen sekä tilintarkastuskertomus.

Hallinnointi 2020

Hallinnointi sisältää selvityksen selvityksen yhtiön hallinnoinnista sekä hallituksen ja johtoryhmän jäsenten esittelyt.

Avainluvut 2020

Liikevaihto 25,0 M€ +12,8 %
Myyntikate 18,6 M€ +8,0%
Jatkuvat palvelut noin 42 % myyntikatteesta
Konsernin käyttökate (EBITDA) 1,7 M€ +386 %
EBITA * 0,2 M€
Oikaistu liikevoitto ** 0,3 M€
EBIT -0,1 M€ +97,4 %
Liiketulos -0,3 M€
Työntekijöitä keskimäärin 228
Omavaraisuusaste 40,9 %
Nettovelkaisuusaste 14,3 %
TOMORROWBOUND TOMORROWBOUND
Maula-Jesse

Kohti kannattavaa kasvua

Globaali pandemia teki vuodesta 2020 poikkeuksellisen haastavan. Hankalasta markkinatilanteesta huolimatta onnistuimme kasvamaan ja kääntämään toisella vuosipuoliskolla tuloksemme positiiviseksi.

Voit lukea koko toimitusjohtajan katsauksen alta.

Lue koko toimitusjohtajan katsaus

Vuonna 2020 globaali pandemia aiheutti merkittäviä haasteita, jotka koettelivat kaikkia yhteiskuntia ja yrityksiä. Suuresta epävarmuudesta huolimatta Avidlyssa tehtiin määrätietoista strategia- ja kehitystyötä. Olemme määritelleet perustan, jonka päälle haluamme liiketoimintaamme rakentaa. Joulukuussa 2020 julkistimme uuden strategiamme, joka antaa meille selkeän suunnan ja askelmerkit lähivuosiksi. Maaliskuussa 2021 julkaistu uusi brändi tukee tavoitteitamme.

Olemme selkeällä kasvupolulla: vuonna 2020 liikevaihtomme kasvoi 13 prosenttia ja vuoden jälkimmäisellä puoliskolla 16 prosenttia. Poikkeuksellisissa olosuhteissa tuloksemme oli tyydyttävä. Koko vuoden 0,1 miljoonan euron liiketappio pieneni selvästi edellisvuoden 2,4 miljoonasta eurosta. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että pääsimme vuoden 2020 jälkimmäisellä puoliskolla 0,3 miljoonan euron positiiviseen liiketulokseen* haastavista markkinaolosuhteista huolimatta, mikä oli merkittävä parannus 2,1 miljoonan euron tappiosta vuoden 2019 vastaavalla jaksolla. Käänne on nyt saavutettu, ja tästä on hyvä jatkaa.

Kannattavaa kasvua

Lähtökohtamme vuoteen 2021 ovat hyvät: markkinointiteknologia-alan palveluyrityksenä vastaamme globaaleihin megatrendeihin ja digitaalisen markkinoinnin kasvavaan kysyntään. Palvelumme auttavat asiakkaitamme digitaalisessa transformaatiossa ja kokemustalouden vaatimuksiin vastaamisessa. Yhdistämme luovuuden, teknologian ja datan tavalla, joka tukee asiakkaidemme kestävää liiketoiminnan kasvua.

Olemme määritelleet selkeästi strategiset tavoitteet kaudelle 2021-2025: kannattava kasvu, ajatusjohtajuus, paras työpaikka ja uskollisimmat asiakkaat. Näiden saavuttamiseksi meillä on selkeät toimintasuunnitelmat, joita olemme jo lähteneet toteuttamaan. Tämä kaikki on tärkeää yhtiön arvolle pitkällä aikavälillä.

Strategiamme olennainen osa on liiketoiminnan kannattava kasvattaminen kansainvälisesti. Tavoitteemme on yli 50 miljoonan euron liikevaihto ja vähintään 10 prosentin EBITA vuonna 2025. Uskomme pääsevämme tavoitteeseen, kun hyödynnämme tehokkaasti markkinoiden ja palvelujen laajentamisen sekä yleisen martech-markkinoiden kasvun tarjoamat mahdollisuudet.

Pitkän aikavälin omistaja-arvoa

Tähtäämme pitkän aikavälin omistaja-arvon lisäämiseen. Emme jaa toistaiseksi osinkoa, vaan suuntaamme katseemme kasvuun. Uskomme, että liiketoiminnan kasvattamiseen keskittyminen hyödyttää omistajiamme ja muita sidosryhmiämme pitkällä aikavälillä.

Vuonna 2021 maailmantalouden odotetaan toipuvan vähitellen vuonna 2020 koetusta jyrkästä taantumasta. Liiketoiminnan ennustettavuus on kuitenkin heikkoa, ja yleinen taloudellinen toimeliaisuus vaikuttaa Avidlyn toimintaan. Teemme kaikkemme varmistaaksemme sekä kasvun että positiivisen liiketuloksen vuonna 2021.

Liiketoimintamme pitkän aikavälin näkymät ovat hyvät. Meillä on ainutlaatuista osaamista, jonka turvin voimme auttaa asiakkaitamme parantamaan markkinointiteknologiaansa ja ennen kaikkea sen vaikuttavuutta.

Haluan kiittää lämpimästi koko Avidlyn henkilöstöä, asiakkaitamme ja muita kumppaneitamme tsemppihengestä ja hyvästä yhteistyöstä vuoden 2020 haastavissa olosuhteissa. Uskon, että yhdessä saamme paljon aikaan jatkossakin!

Jesse Maula
Toimitusjohtaja

Vuoden 2020 kohokohdat

LIIKETOIMINNAN PERUSTAN VAHVISTAMINEN

Vuonna 2020 onnistuimme yhdessä tärkeimmistä vuodelle asettamistamme tavoitteista eli yhtiön liiketoiminnan perustan vahvistamisessa.

Myönteisen taloudellisen kehityksen taustalla on suuri määrä erilaisia kehitysprojekteja, joiden avulla olemme muun muassa kehittäneet ajattelumallejamme, prosesseja, organisaatiota ja johtamismallia sekä liiketoiminnan ennustettavuutta. Keskeinen rooli Avidlyn liiketoiminnan tervehdyttämistä ja taloudellisen tilan vakauttamista oli myös kesäkuussa toteutuneella merkintäoikeusannilla sekä kesäkuussa solmitulla pitkän aikavälin rahoitusjärjestelyllä.

tomorrowave


Onnistunut asiakaskokemus on yhtenäinen ja kokonaisvaltainen. Siinä jokainen asiakaspolun vaihe on huomioitu dataa ja teknologiaa yhdistämällä niin, että polku johdattaa asiakasta kohti haluttua lopputulosta.

Vuonna 2020 kehitimme omaa ketterää toimintamallia, joka auttaa sitouttamaan ja inspiroimaan kohderyhmiä tehokkaasti ja kestävästi. Kutsumme tätä mallia Tomorrowaveksi.

STRATEGIAN KIRKASTAMINEN

Vuoden 2020 keskeisiä tavoitteitamme oli yhtiön strategian kirkastaminen. Joulukuussa 2020 julkaistun päivitetyn Impact Driven Growth
-kasvustrategian myötä Avidly tavoittelee vaikuttavuutta, kannattavaa kasvua sekä johtavaa asemaa eurooppalaisena martech-alan palveluntarjoajana.

Kirkastetussa strategiassa yhdistyvät luovuus ja teknologia, tuloksellisuus ja vastuullisuus sekä ennen kaikkea myynti ja markkinointi. Yhdessä nämä muodostavat alustan Avidlyn asiakkaiden kasvulla ja Avidlyn omalle kasvulle.

AVIDLY 2.0 – BRÄNDIN UUDISTAMINEN

Vuonna 2020 tehty työ Avidlyn brändin uudistamiseksi huipentui maaliskuun 2021 alussa uuden brändin julkistamiseen. Brändityötä on tehty osana strategiaprosessia, ja uudella brändi-ilmeellä viestitään Avidlyn strategian ytimessä olevaa vaikuttavuutta. Myönteisten vaikutusten aikaansaaminen ihmisissä, yrityksissä ja yhteiskunnassa on tavoite, joka luo kestävää kasvua liiketoimintaa ja markkinointia kehittämällä.

Avidlyn uusi brändi on täynnä intoa ja eteenpäin katsomista. Sen ydintä on yhdistää luovasti niin markkinointi ja myynti, teknologia ja luovat ideat kuin inbound- ja outbound-markkinointikin.


Image

Sijoittajaviestinnän yhteystiedot

Ota yhteyttä 

Toimitusjohtaja Jesse Maula
puhelin +358 40 548 0248, sähköposti jesse.maula@avidlyagency.com

Päivitetty viimeksi
20. tammikuuta, 2022

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.