Yleiset periaatteet

Avidly Oyj noudattaa tiedottamisessaan Nasdaq First North Nordic -markkinapaikan ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR) sekä Suomen osakeyhtiölaissa, arvopaperimarkkinalaissa ja muussa lainsäädännössä asetettuja Nasdaq Helsingin ylläpitämälle Nasdaq First North -markkinapaikalle listautuneita yhtiöitä koskevia velvollisuuksia.

Avidly Oyj:n viestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on mahdollisimman pian ja samanaikaisesti käytössään riittävää, luotettavaa, olennaista ja johdonmukaista informaatiota yhtiöstä ja yhtiön liikkeeseen laskeman rahoitusvälineen arvoon vaikuttavista seikoista.

Avidly Oyj on sitoutunut tiedottamisessaan seuraaviin pääperiaatteisiin:

  • Tiedottaminen on tasapuolista, johdonmukaista, säännöllistä ja läpinäkyvää.
  • Julkistettavat tiedot ovat oikeita, luotettavia ja merkityksellisiä.
  • Olennaiset tiedot julkistetaan mahdollisimman pian ja ne pidetään helposti sijoittajien, markkinaosapuolten ja yhtiön sidosryhmien saatavilla.

Käytännöt

Ylin päätöksenteko koskien ulkoista viestintää on Avidly Oyj:n hallituksella, joka hyväksyy ja vahvistaa tiedonantopolitiikan. Operatiivinen vastuu tiedonantopolitiikan toimeenpanosta on Avidly Oyj:n toimitusjohtajalla sekä talousjohtajalla. Yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja vastaavat Avidly Oyj:n mediasuhteista. Yhtiön hyväksytty neuvonantaja tarkistaa ja hyväksyy kaikki yhtiötiedotteet ennen niiden julkistamista. Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Merasco Oy.

Avidly Oyj julkistaa taloudelliset raportit ja tiedotteet sekä englanniksi että suomeksi 28.1.2019 alkaen. Avidly Oyj:n virallinen raportointikieli on suomi. 


Taloudellisen tiedon julkistukset

Avidly Oyj julkaisee puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen ennalta ilmoitetun vuosittaisen kalenterin mukaisesti.

Päivitetty viimeksi
29. syyskuuta, 2022

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.