_Sijoittajat
Palkitseminen

Palkitseminen

Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain ja hallitus vahvistaa toimitusjohtajan palkan ja muut edut. Yhtiön toimitusjohtajan kannustepalkkioista päättää yhtiön hallitus. Hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita ainoastaan hallituksen jäsenyyden perusteella poislukien hallituksen puheenjohtaja, joka osallistuu operatiivisesti Yhtiön tekemiin yritysjärjestelyihin. Yhtiön yhtiökokous 1.4.2019 päätti, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 4 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen kunkin muun  jäsenen palkkio on 2 000 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan eikä muita kokouspalkkioita makseta.

Tutustu Avidlyn hallitukseen